აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია||||||ABUSERI||SANANO||ABUSERI=აბუსერ აბუსერისძე <br />(1156-1184) <br />და ცოლი ბალიანდი||SANANO=სანანო}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||IVANE||GRIGOL||FOTINE||SAGDUXTI||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე <br />+1203||IVANE=ერისთავთ-ერისთავი ივანე აბუსერისძე და დიოფალ-დიოფლისა ხათუთაჲსაჲხათუთა (რომელსა, შემდგომად ქმრისა მისისა თურქთა ხელითა აღსრულებისა, მონაზონებისა მისისათვის მაღლისამონაზვნობაში ეკატერინე ეწოდა)||FOTINE= ფოტინე||SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||TBELI||ABUSERI||VARDAN||KANENI||SAGDUXT||CACA||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] <br />+1233|ABUSERI=ერისთავთ-ერისთავი აბუსერი აბუსერისძე|VARDAN=ერისთავთ-ერისთავი ვარდან აბუსერისძე|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}