აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია||||||IVANE||GRIGOL||FOTINE||SAGDUXTI||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე <br />+1203||IVANE=ერისთავთ-ერისთავი ივანე აბუსერისძე და დიოფალ-დიოფლისა ხათუთაჲსაჲ (რომელსა, შემდგომად ქმრისა მისისა თურქთა ხელითა აღსრულებისა, მონაზონებისა მისისათვის მაღლისა ეკატერინე ეწოდა)||FOTINE= ფოტინე||SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||TBELI||ABUSERI||VARDAN||KANENI||SAGDUXT||CACA||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] <br />+1233|ABUSERI=ერისთავთ-ერისთავი აბუსერი აბუსერისძე|VARDAN=ერისთავთ-ერისთავი ვარდან აბუსერისძე|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია|||||||!||||!||||!|||||}}
{{გენეალოგია||||||TBELI||ABUSERI||VARDAN||TBELI=რუსუდან, ზაქარია,<br /> ივანე, ონოფრე, აღსართან <br />და ორი ქალიშვილი|ABUSERI= გრიგოლ და ნათელა|VARDAN=ხათუნა და კანენი}}