აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია|||||||||GRIGOL|||||||GRIGOL=[[გრიგოლ აბუსერისძე]] +1051}}
{{გენეალოგია|||||||,|-|-|^|-|.||||}}
{{გენეალოგია||||||ABUSERI||||NISIME| | NISIME=ნისიმე, <br />დედოფალთდედოფალი |ABUSERI=აბუსერი +1089}}
{{გენეალოგია|||||,|-|,|^|-|-|+v|-|-|-|.||||}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL||AGUTIN||CUARI||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე <br />+1125 – +1156 <br />და ცოლი ხუაშაჲ|AGUTIN=აგუტინ|CUARI=ცუარი}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||ABUSERI||SANANO||ABUSERI=აბუსერ აბუსერისძე <br />(1156-1184) <br />და ცოლი ბალიანდი||SANANO=სანანო}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|^-|v|-|-|v|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL||IVANE||FOTINE||SAGDUXTI||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე <br />+1203||IVANE=ივანე||FOTINE= ფოტინე||SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|^-|v|-|-|v|-|-|v|-|-|v|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||TBELI||ABUSERI||VARDAN||KANENI||SAGDUXT||CACA||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] <br />+1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია|||||,|-|^!|-|.||!|||||!|||||}}
{{გენეალოგია||||||RUSUDANTBELI||ZAQARIAABUSERI||IVANEVARDAN||ONOFRE||AGSARTAN||ORI||GRIGOLI||NATELA||XATUNA||KANENI||RUSUDANTBELI=რუსუდან|ZAQARIA=, ზაქარია|IVANE=,<br /> ივანე|ONOFRE=, ონოფრე|AGSARTAN=, აღსართან|ORI= <br />და ორი ქალიშვილი|GRIGOLABUSERI= გრიგოლ|NATELA= და ნათელა|XATUNAVARDAN=ხათუნა|KANENI= და კანენი}}
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>