აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია||||||TBELI||ABUSERI||VARDAN||KANENI||SAGDUXT||CACA||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] +1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია|||||,|-|^|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOLRUSUDAN||GRIGOLZAQARIA||IVANE||ONOFRE||AGSARTAN||ORI||GRIGOLI||NATELA||XATUNA||KANENI||RUSUDAN=რუსუდან|ZAQARIA= ზაქარია|IVANE= ივანე|ONOFRE= ონოფრე|AGSARTAN= აღსართან|ORI= ორი ქალიშვილი, ასევე|GRIGOL= გრიგოლ და|NATELA= ნათელა, ასევე, |XATUNA=ხათუნა და |KANENI=კანენი}}
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>