აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია||||||GRIGOL||AGUTIN||CUARI||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +1125 – +1156 და ცოლი ხუაშაჲ|AGUTIN=აგუტინ|CUARI=ცუარი}}
{{გენეალოგია||||,|^|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||ABUSERI||SANANO|||||ABUSERI=აბუსერ აბუსერისძე (1156-1184) და ცოლი ბალიანდი||SANANO=სანანო}}
{{გენეალოგია|||||,|-|^|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL||IVANE||FOTINE||||||||||IVANE|FOTINE|SAGDUXTI| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +1203 ||IVANE=ივანე||FOTINE= ფოტინე||SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია|||||,|-|^|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||TBELI|||ABUSERI||VARDAN||KANENI||SAGDUXT||||||KANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] +1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია|||||,|-|^|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL|||||||GRIGOL=რუსუდან ზაქარია ივანე ონოფრე აღსართან ორი ქალიშვილი, ასევე გრიგოლ და ნათელა, ასევე, ხათუნა და კანენი}}
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>