აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია|||||,|-|^|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL||||||||||||||IVANE|FOTINE|SAGDUXTI| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +1203 |IVANE=ივანე|FOTINE= ფოტინე|SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია||||||TBELI|||ABUSERI|VARDAN||||||||||KANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] +1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL|||||||GRIGOL=რუსუდან ზაქარია ივანე ონოფრე აღსართან ორი ქალიშვილი, ასევე გრიგოლ და ნათელა, ასევე, ხათუნა და კანენი}}
{{გენეალოგია/დასასრული}}