აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია|||||||,|-|-|^|-|.||||}}
{{გენეალოგია||||||ABUSERI||||NISIME| | NISIME=ნისიმე, დედოფალთდედოფალი |ABUSERI=აბუსერი +1089}}
{{გენეალოგია|||||,|-|^|-|-|+|-|-|-|.||||}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL||AGUTIN||CUARI||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +1125 – +1156 და ცოლი ხუაშაჲ|AGUTIN=აგუტინ|CUARI=ცუარი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია||||||ABUSERI||SANANO|||||ABUSERI=აბუსერ აბუსერისძე (1156-1184) და ცოლი ბალიანდი|SANANO=სანანო}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL||||||||||||||IVANE|FOTINE|SAGDUXTI| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +1203 |IVANE=ივანე|FOTINE= ფოტინე|SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||ABUSERI|||TBELI|||ABUSERI|VARDAN|||||||SANANO|||KANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||ABUSERITBELI=აბუსერ[[ტბელი აბუსერისძე]] (1156-1184) და ცოლი ბალიანდი+1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|SANANOCACA=სანანოცაცა}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL|||||||GRIGOL=რუსუდან ზაქარია ივანე ონოფრე აღსართან ორი ქალიშვილი, ასევე გრიგოლ და ნათელა, ასევე, ხათუნა და კანენი}}
{{გენეალოგია|||GRIGOL||||||||||||||IVANE|FOTINE|SAGDUXTI| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +1203 |IVANE=ივანე|FOTINE= ფოტინე|SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||TBELI|||ABUSERI|VARDAN||||||||||KANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] +1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||GRIGOL|||||||GRIGOL=რუსუდან ზაქარია ივანე ონოფრე აღსართან ორი ქალიშვილი, ასევე გრიგოლ და ნათელა, ასევე, ხათუნა და კანენი}}
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>