აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია||||||ABUSERI||||NISIME| | NISIME=ნისიმე, დედოფალთდედოფალი |ABUSERI=აბუსერი +1089}}
{{გენეალოგია|||||,|-|^|-|.||||}}
{{გენეალოგია|||||GRIGOL||AGUTIN||CUARI||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +1125 – +1156 და ცოლი ხუაშაჲ|AGUTIN=აგუტინ|CUARI=ცუარი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||ABUSERI||||||||||||||SANANO||| | | | ||ABUSERI=აბუსერიაბუსერ აბუსერისძე (1156-1184) და ცოლი ბალიანდი|SANANO=სანანო}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||GRIGOL||||||||||||||IVANE|FOTINE|SAGDUXTI| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +1203 |IVANE=ივანე|FOTINE= ფოტინე|SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||TBELI|||ABUSERI|VARDAN||||||||||KANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] +1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}