აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია||||||||||||||||NISIME| | | |ABUSERI| | NISIME=ნისიმე, დედოფალთდედოფალი |ABUSERI=აბუსერი +1089}}
{{გენეალოგია||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||GRIGOL||||||||||||AGUTIN||CUARI||| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ +1125 – +1156 და ცოლი ხუაშაჲ|AGUTIN=აგუტინ|CUARI=ცუარი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||ABUSERI||||||||||||||SANANO||| | | | ||ABUSERI=აბუსერი (1156-1184) და ცოლი ბალიანდი|SANANO=სანანო}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||GRIGOL||||||||||||||IVANE|FOTINE|SAGDUXTI| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ +1203 |IVANE=ივანე|FOTINE= ფოტინე|SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||TBELI|||ABUSERI|VARDAN||||||||||KANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] +1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||||||||||||||||||GRIGOL|||||||GRIGOL=რუსუდან ზაქარია ივანე ონოფრე აღსართან ორი ქალიშვილი, ასევე გრიგოლ და ნათელა, ასევე, ხათუნა და კანენი}}
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>