აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია|||||||||||||||||||||||||GRIGOL||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე +990}}
{{გენეალოგია||||||||||||||||||||||||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||||||||||||||||||IVANE|IVANE=[[ივანე აბუსერიაბუსერისძე]] +1027}}
{{გენეალოგია||||||||||||||||||||||||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||||||||||||||||||ABUSER|ABUSER=[[აბუსერ აბუსერისძე]] +1050}}
{{გენეალოგია|||||||||GRIGOL||||||||||||||IVANE|FOTINE|SAGDUXTI| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ +1203 |IVANE=ივანე|FOTINE= ფოტინე|SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||TBELI|||ABUSERI|VARDAN||||||||||KANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||TBELI=აბუსერიძე [[ტბელი აბუსერისძე]] +1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||||||||||||||||||GRIGOL|||||||GRIGOL=რუსუდან ზაქარია ივანე ონოფრე აღსართან ორი ქალიშვილი, ასევე გრიგოლ და ნათელა, ასევე, ხათუნა და კანენი}}