აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||TBELI|||ABUSERI|VARDAN||||||||||KANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||TBELI=აბუსერიძე ტბელი +1233|ABUSERI=აბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||||||||||||||||||GRIGOL|||||||GRIGOL=რუსუდან ზაქარია ივანე ონოფრე აღსართან ორი ქალიშვილი, ასევე გრიგოლ და ნათელა, ასევე, ხათუნა და კანენი}}
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>