აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

აბუსერისძეთა გენეალოგიის შექმნა სცადა [[თედო ჟორდანია]]მ, რისთვისაც მან „[[ქართლის ცხოვრება]]“ გამოიყენა.
 
<div style="height:1000px800px; overflow:auto; padding:3px; border:1px solid #aaa;" class="scrollbox">
{{გენეალოგია/დასაწყისი}}
{{გენეალოგია|||||||||||||||||||||||||ABUSERI|ABUSERI=აბუსერი +950}}
{{გენეალოგია|||||||||||||||||||||||,|-|-|-|-|-|-|^|.||||}}
{{გენეალოგია||||||||||||||||||||||||NISIME| | | |ABUSERI| | NISIME=ნისიმე, დედოფალთდედოფალი |ABUSERI=აბუსერი +1089}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||GRIGOL||||||||||||AGUTIN||CUARI||| | | | ||GRIGOL=გრიგოლ +1125 – +1156 და ცოლი ხუაშაჲ|AGUTIN=აგუტინ|CUARI=ცუარი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||SHANSHEABUSERI||||||||||||TAMTA||AVAGISANANO||| | | | ||SHANSHEABUSERI=გრიგოლაბუსერი +1125 – +(1156-1184) და ცოლი ხუაშაჲ|AVAGI=აგუტინბალიანდი|TAMTASANANO=ცუარისანანო}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||SHANSHEGRIGOL||||||||||||||AVAGIIVANE|FOTINE|SAGDUXTI| | | | ||SHANSHEGRIGOL=აბუსერიგრიგოლ (1156-1184)+1203 და ცოლი|IVANE=ივანე|FOTINE= ბალიანდიფოტინე|AVAGISAGDUXTI=სანანოსაგდუხტი}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||SHANSHETBELI|||ABUSERI|VARDAN||||||||||AVAGIKANENI|SAGDUXT|CACA|| | | | ||SHANSHETBELI=გრიგოლაბუსერიძე +1203ტბელი +1233|AVAGIABUSERI=ივანე, დები ფოტინე და საგდუხტიაბუსერი|VARDAN=ვარდან|KANENI=კანენი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||SHANSHE||||||||||||||AVAGI||| | | | ||SHANSHE=აბუსერიძე ტბელი +1233, აბუსერი, ვარდან |AVAGI=კანენი, საგდუხტ, ცაცა}}
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>