თეიმურაზ ბატონიშვილი: განსხვავება გადახედვებს შორის

* „რუსეთის სამართებლოთა და სამსაჯულოსა ადგილებისა და სჯულთათვის რომელთამე, მოკლედ ქმნილი“.
* პოემა „ვაშლი“, მიძღვნილი დისწულ გრიგოლ დადიანს<ref>ჟურნალი, ცისკარი, 1860, № IX</ref>.
* „განმარტება პოემა „ვეფხისტყაოსნისა“, 1843.
* „საწონთა, საწყავთა და საზომთა შესახებ, რომელნიც იხმარებიან სრულიად საქართველოსა შინა“.
 
{{ციტირება|ეს პოემა შევთხზე მეფის ძემან თეიმურაზ პოეტიკურად