მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

სხეული უძრავია ან წრფივად და თანაბრად მოძრაობს, თუ მასზე სხვა სხეულები არ მოქმედებს ან მათი მოქმედება გაწონასწორებულია
სხეული ინარჩუნებს უძრავ ან თანაბრად მოძრავ მდგომარეობას მანამ სანამ სხვა სხეული არ გამოიყვანს მას ამ მდგომარეობიდანmdgomareobidan
 
===ნიუტონის მეორე კანონი===
ანონიმური მომხმარებელი