საქართველო-იმერეთის გუბერნია: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==ისტორია==
შეიქმნა [[საქართველოს გუბერნია|საქართველოს გუბერნიის]], [[სომხეთის ოლქი]]სა და [[იმერეთის ოლქი]]ს გაერთიანების შედეგად [[ნიკოლოზ I (რუსეთი)|ნიკოლოზ I]]-ის ბრძანებით<ref>[http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?regim=4&page=237&part=431 Полное собрание законов Российской империи, собрание 2-е, т. XV, ук. 13368, ст. 237]</ref> [[1840]] წლის 10 აპრილს<ref>§ 1. Закавкаский кай составляют земли, лежащияხოლო муждуძალაში Чернымშევიდა и[[1841]] Каспииским Морями, и именно:წლის 1) Грузия;იანვარს. 2) Имеретия с Гуриею, Мингрелию, Свнетиею и Абхазиею; 3) Область Армянская; 4) Область Джаробелоканская; 5) Провинция Ширванская; 6) Провинция Карабахская; 7) Провинция Шекинская; 8) Ханство Талышинское; 9) Провинция Бакинская; 10) Провинция Дербентская; 11) Провинция Кубинская; 12) Округ Самурский; 13) Шамхалсство Тарковское; Ханства: Аварское, Кюра-Казы-Кумикское и Мехтулинское, и земли Лезгин.
[[1841]] წელს რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მყოფი [[ამიერკავკასიის მხარე]] შედგებოდა შემდეგი მიწებისაგან: 1) ქართლი; 2) იმერეთი, გურია, სამეგრელო, სვანეთი, აფხაზეთი; 3) სომხეთის ოქი; 4) ჯარ-ბელქანის ოლქი; 5) შირვანის პროვინცია; 6) ყარაბაღის პროვინცია; 7) შაქის პროვინცია; 8) ტალიშის სახანო; 9) ბაქოს პროვინცია; 10) დარუბანდის პროვინცია; 11) ყუბანის პროვინცია; 12) სამურის ოკრუგი; 13) ტარკოვის შამხალეთი; სახანოები: ავარიის, კიურა-კაზი-კუმის, მეხთულინის და ლეზგინთა მიწისაგან<ref>§ 1. Закавкаский кай составляют земли, лежащия мужду Черным и Каспииским Морями, и именно: 1) Грузия; 2) Имеретия с Гуриею, Мингрелию, Свнетиею и Абхазиею; 3) Область Армянская; 4) Область Джаробелоканская; 5) Провинция Ширванская; 6) Провинция Карабахская; 7) Провинция Шекинская; 8) Ханство Талышинское; 9) Провинция Бакинская; 10) Провинция Дербентская; 11) Провинция Кубинская; 12) Округ Самурский; 13) Шамхалсство Тарковское; Ханства: Аварское, Кюра-Казы-Кумикское и Мехтулинское, и земли Лезгин.
 
§ 2. В порядке управления Закавкасскй край образует одну губернию, под наименованием Грузино-Имеретинской, и одну оласть, под наименрванием Каспийской, с особым военно-окружным управлением.
§ 3. Губерния и область разделяются на уезды, а уезды на участки.
 
§ 4. Губурния Грузино-Имеретинская разделяется на одинадцать уездов, именно: Тифлиский, Горийский, Телавский, Белоканский, Кутаиский, Елисаветпольский, Александрапольский, Эриванский, Нахичеванский, Ахалцыхский и Гурийский.</ref>, ხოლო ძალაში შევიდა [[1841]] წლის 1 იანვარს.
 
საქართველო-იმერეთის გუბერნია [[1841]] წელს დაიყო 11 მაზრად:
 
საქართველო-იმერეთის გუბერნია გაუქმდა [[1846]] წლის 14 დეკემბერს<ref>[http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php Полное собрание законов Российской империи, собрание 2-е, т. XXI, ук. 20.701, ст. 647]</ref>, მის ადგილას ჩამოყალიბდა [[თბილისის გუბერნია|თბილისის]], [[ქუთაისის გუბერნია|ქუთაისის]], [[შემახის გუბერნია|შემახისა]] და [[დერბენტის გუბერნია|დერბენტის გუბერნიები]]<ref>§ 1. Закавказский край, впорядке общаго управления, разделяется на 4 губернии: Тифлисскую; Кутаисскую, Шемахинскую и Дербентскую</ref>.
 
== კომენტარები ==
<references group="კ"/>
 
==სქოლიო==