თვლის სისტემა: განსხვავება გადახედვებს შორის

კორექტურა: ცომბინაცია - კომბინაცია
({{წყარო}})
(კორექტურა: ცომბინაცია - კომბინაცია)
 
== რიცხვთა წარმოდგენა პოზიციურ სისტემებში ==
ნებისმიერი მთელი x რიცხვი პოზიციურ სისტემაში ფუძით p>1 წარმოიდგინება როგორც p რიცხვის ხარისხების წრფივი ცომბინაციაკომბინაცია.
მაგალითად, რიცხვი 357 ათობით სისტემაში წარმოიდგინება ასე:
357 ათობითში = 3*10 კვადრატზე + 5*10 პირველ ხარისხზე + 7*10 ნულოვან ხარისხზე
ანონიმური მომხმარებელი