ავაგ მხარგრძელი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==გენეალოგიური ხე==
<div style="height:1000px; overflow:auto; padding:3px; border:1px solid #aaa;" class="scrollbox">
{{გენეალოგია/დასაწყისი}}
{{გენეალოგია | | | | | | | |XOSRO| | ||||||||||||||||||XOSRO|XOSRO=[[ხოსრო მხარგრძელი|ხოსრო]]}}
{{გენეალოგია | | ||| |||||||||||||||||||||,|-|-|^|-|-|.| }}
{{გენეალოგია|||| |QEBALI| | | |||||||||||||||||AVAGI| | | |QEBALI=ქებალიQARIMI|AVAGI=ავაგ მხარგრძელი??-სარგისი|QARIMI=ქარიმი}}
{{გენეალოგია| |||||| | || | |!| | | | | | ||||||||!|}}
{{გენეალოგია|| | | | | | | | | |||||||||||||||ZAQARIA|ZAQARIA=[[ზაქარია I მხარგრძელი|ზაქარია I]]}}
{{გენეალოგია| ||||||| | | | |!| | |||||||||||,|^|-|-|-|-|-|-|-|.|}}
{{გენეალოგია|| | | | | | | | | |||||||||||||||SARGISI||||||VARAMI||SARGISI=[[სარგის მხარგრძელი|სარგისი + 1187<br />ამირა, ამირსპასალარი]]|VARAMI=ვარამი}}
{{გენეალოგია| |||| || | ||,|-|-|^-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|^|.|| | | | | ,| -|^|-|.|}}
{{გენეალოგია|||||||||ZAQARIA||NANE||DOPI||TAMTA| |IVANE| |||ZAQRO||SARGISI| | | | | | NANE=ნანე<br />(ინანა)|DOPI=დოპი<br />(შუშანი)|TAMTA=თამთა|ZAQARIA=[[ზაქარია II მხარგრძელი|ზაქარია +1212<br />ამირსპასალარი,<br />მანდატურთუხუცესი]]|IVANE=[[ივანე I მხარგრძელი|ივანე +1227<br />მსახურთუხუცესი,<br />ამირსპასალარი, ათაბაგი]]|ZAQRO=[[ზაქარია გაგელი|ზაქარია<br />გაგელი]]||SARGISI=[[სარგის თმოგველი|სარგის<br />თმოგველი]]}}
{{გენეალოგია| | ||||||||!| |||| |!| |||| | ||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||SHANSHE| |||||||||||TAMTA||AVAGI| |VARAMI||TAYAIDIN| | | | ||SHANSHE=[[შანშე მხარგრძელი|შანშე (შაჰანშა) +1262<br />მანდატურთუხუცესი]]|AVAGI=[[ავაგ მხარგრძელი|ავაგ-სარგისი +1250<br />ამირსპასალარი, ათაბაგი]]|TAMTA=თამთა|VARAMI=[[ვარამ გაგელი|ვარამ გაგელი,<br />მსახურთუხუცესი]]|TAYAIDIN=[[თაყაიდინ თმოგველი]]}}
{{გენეალოგია| | ,| -| -| -|,v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | !||||!|||| !|}}
{{გენეალოგია|ARTASHIRI| | |ZAQARIA| |AVAG-SARGIS| |IVANE||AMIRSP||AGBUGA||BERI|!|||AGBGA||SARGIS|ARTASHIRI=არტაშირი|ZAQARIA=[[ზაქარია III მხარგრძელი|ზაქარია +1262<br />ამირსპასალარი]]|AVAG-SARGIS=[[ავაგ-სარგის მხარგრძელი|ავაგ-სარგისი +1268<br />მანდატურთუხუცესი, ამირსპასალარი]]|IVANE=[[ივანე II მხარგრძელი|ივანე<br />მანდატურთუხუცესი]]|AMIRSP=მხარგრძელი<br />ამირსპასალარი|AGBGA=აღბუღა|BERI=ბერი<br />გიორგი|AGBUGA=აღბუღა|SARGIS=[[სარგის თმოგველი (XIII ს.)|სარგის<br />თმოგველი]]}}
{{გენეალოგია||!| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.||||||!|||,|^|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{გენეალოგია|DAVITI||SHANSHE||VARAM||ARTASHIRI||AGBUGA||ZAZA||||QOSHAQI||VARAMI||ZAQARIA||IVANE||DAVITI=დავითი|SHANSHE=შანშე<br />ამირსპასალარი<br />ათაბაგი| |VARAM=ვარამ<br />ათაბაგი|ARTASHIRI=არტაშირი|AGBUGA=აღბუღა|ZAZA=ზაზა||QOSHAQI=ხოშაქი|VARAMI=ვარამი|ZAQARIA=ზაქარია|IVANE=ივანე}}
{{გენეალოგია||||||!||||||||||||||||!||||||!|||||}}
{{გენეალოგია|||||ZAQRO||||||||||||||SHANSHE||||ZAQARIA|ZAQRO=ზაქარია<br />ათაბაგი|SHANSHE=შაჰანშა<br />ათაბაგი|ZAQARIA=ზაქარია}}
 
მხარგრძელთა გენეალოგია<ref>შოთა მესხია, „საშინაო პოლიტიკური ვითარება და სამოხელეო წყობა XII საუკუნის საქართველოში“, თბ., 1979, გვ. 318</ref>
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>
 
== ლიტერატურა ==