საქართველო-იმერეთის გუბერნია: განსხვავება გადახედვებს შორის

*გურიის მაზრა
 
საქართველო-იმერეთის გუბერნია გაუქმდა [[1846]] წლის 14 დეკემბერს<ref>[http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php Полное собрание законов Российской империи, собрание 2-е, т. XXI, ук. 20.701, ст. 647]</ref>, მის ადგილას ჩამოყალიბდა [[თბილისის გუბერნია|თბილისის]] და, [[ქუთაისის გუბერნია|ქუთაისის]], [[შემახის გუბერნია|შემახისა]] და [[დერბენტის გუბერნია|დერბენტის გუბერნიები]]<ref>§ 31. ВъЗакавказский составъкрай, губерниивпорядке Кутаискойобщаго отделяютсяуправления, частиразделяется теперешнейна Грузино-Имеретинской4 губернии: Кутаиский и Гурийский уездыТифлисскую; Абасъ-туманский и Хертвисский участки Ахалцыхскаго уездаКутаисскую, вместе съ г. Ахалцихомъ; селения Горийскаго Уезда, лежащия на западъ отъ хребта Хепинисхеви,Шемахинскую и ущелье Мамисонское Осетинскаго округа. Сверхъ того къ обшему составу Кутаиской губернии причисляются: Мингрелия и Сванетия. Губернскимъ городомъ сей губернии назначается Кутаисъ.Дербентскую</ref>.
 
==სქოლიო==