საქართველო-იმერეთის გუბერნია: განსხვავება გადახედვებს შორის

გუბერნიის ფორმირება დამტკიცდა [[ნიკოლოზ I (რუსეთი)|ნიკოლოზ I]]-ის ბრძანებით<ref>[http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?regim=4&page=237&part=431 Полное собрание законов Российской империи, собрание 2-е, т. XV, ук. 13368, ст. 237]</ref> [[1840]] წლის 10 აპრილს, ხოლო ძალაში შევიდა [[1841]] წლის 1 იანვრიდან. ცენტრი — [[ტფილისი]].
 
{{ციტირება|§ 1. Закавкаский кай составляют земли, лежащия мужду Черным и Каспииским Морями, и именно: 1) Грузия; 2) Имеретия с Гуриею, Мингрелию, Свнетиею и Абхазиею; 3) Область Армянская; 4) Область Джаробелоканская; 5) Провинция Ширванская; 6) Провинция Карабахская; 7) Провинция Шекинская; 8) Ханство Талышинское; 9) Провинция Бакинская; 10) Провинция Дербентская; 11) Провинция Кубинская; 12) Округ Самурский; 13) Шамхалсство Тарковское; Ханства: Аварское, Кюра-Казы-Кумикское и Мехтулинское, и земли Лезгин.}}
 
§ 2. В порядке управления Закавкасскй край образует одну губернию, под наименованием Грузино-Имеретинской, и одну оласть, под наименрванием Каспийской, с особым военно-окружным управлением.
 
§ 3. Губерния и область разделяются на уезды, а уезды на участки.
 
§ 4. Губурния Грузино-Имеретинская разделяется на одинадцать уездов, именно: Тифлиский, Горийский, Телавский, Белоканский, Кутаиский, Елисаветпольский, Александрапольский, Эриванский, Нахичеванский, Ахалцыхский и Гурийский.}}
 
საქართველო-იმერეთის გუბერნია გაუქმდა [[1846]] წლის 14 დეკემბერს, მის ადგილას ჩამოყალიბდა [[თბილისის გუბერნია|თბილისის]] და [[ქუთაისის გუბერნია|ქუთაისის გუბერნიები]].