ლგბტ მოძრაობა: განსხვავება გადახედვებს შორის

[[File:IdahoStatehousehouseLGBTProtest.jpg|thumb|An LGBT protest at the [[Idaho State Capitol|Idaho statehouse]] in 2014.]]
სოციოლოგი მერი ბერნსტეინი წერს: " ლესბოსელი და გეი მოძრაობების კულტურული მიზნები მოიცავს ( მაგრამ არ არის ლიმიტირებული) მასკულინურობის და ფემინურობის დომინანტური კონსტრუქციების , და უპირველესად ჰეტერონორმატიული ოჯახის უპირატესობის ეჭვქვეშ დაყენებას, ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლას. პოლიტიკური მიღწევები კი , კანონების შეცვლას იმ მიზნით რომ მიღწეულ იქნას ახალი უფლებები, ბენეფიტები და ზიანისგან მეტი დაცულობა. ბერნსტეინი ხაზს უსვამს იმას, რომ აქტივისტების მიზანს წარმოადგენს ორივე - სამოქალაქო და პოლიტიკურ სფეროებში წარმატების მიღწევას .
სხვა სოციალური მოძრაობების მსგავსად კონფლიქტი არსებობს ლგბტ მოძრაობებს შიგნითაც. განსაკუთრებით იმასთან დაკავშირებით თუ ზუსტად საზოგადოების რომელი ნაწილის ინტერესებს წარმოადგენენ ეს მოძრაობები. დებატები ასევე მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებითაც თუ რამდენად საერთო ინტერესებს იზიარებენ გეი, ლესბოსელი, ბისექსუალი, ტრანსსექსუალი, ინტერსექსუალი და სხვა ადამიანები და არსებობს თუ რა მათი ერთად მუშაობის აუცილებლობა.
ლგბტ მოძრაობები ხშირად იზიარებდნენ იდენტობის პოლიტიკას, რომელიც გეი, ლესბოსელ , ბისექსუალ და ტრანსგენდერ ადამიანებს ფიქსირებულ ჯგუფად/კატეგორიად აღიქვამს. . მოძრაობის მიერ ამგვარი მიდგომის გამოყენების მიზანია ლიბერალური პოლიტიკის იდეოლოგიის გატარება, რომლის პრინციპებია თანასწორობა და თავისუფლება და ასევე პოლიტიკურ მეინსტრიმში ჩართვა ისევე,როგორც სხვა სოციალური ჯგუფები. ლგბტ წარმოამდგენლები ეწინააღმდეგებიან მოსაზრებებს იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის შეცვლა (კონვერსიულ თერაპიას) -
ასევე , გარკვეული მოძრაობები აკრიტიკებენ იდენტობის პოლიტიკას და მიიჩნევენ რომ იდენტობის პოლიტიკა არის ლიმიტირებული და სხვა ორიენტაციის თუ გენდერის მქონე ადამიანები არ ხვდებიან მასში. ქვიარ მოძრაობა მიიჩნევს, რომ გეი და ლესბოსელი კატეგორიები შეზღუდულია და აუცილებელია მათი დეკონსტრუქცია
ანონიმური მომხმარებელი