ასექსუალობა: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
({{ვიკი}})
{{ვიკი}}
'''ასექსუალობა''' (ნონსექსუალობა) - აღწერს სექსუალური მიზიდულობასმიზიდულობის ნაკლებობას ვინმეს მიმართ, მცირე ან საერთოდ არ არსებულარარსებულ ინტერესს სექსუალურ აქტივობაში. ასექსუალობა შეიძლება ჩაითვალოს სექსუალური ორიენტაციის ნაკლებობანაკლებობად და მის ერთ-ერთ ვარიაციად ჰეტერო სექსუალობასთან, ჰომოსექსუალობასთან ან ბისექსუალობასთან ერთად. 2004 წლის კვლევის მიხედვით ასექსუალები ბრიტანეთის მოსახლეობის 1% შეადგენენ. ასექსუალობა განსხვავდება სქესობრივი აქტივობებისგან თავშეკავებისაგან, რაც განპირობებული და მოტივირებულია ინდივიდუალური და რელიგიური ფაქტორებით. ასეთი ადამიანების უმრავლესობას აქვს ინტერესი საპირისპირო სქესის ან საკუთარი თავის მიმართ, განსხვავებით ასექსუალებისა. (ეს წინადადება ვერ ვიპოვე)
ასექსუალობა განსხვავდება სქესობრივი აქტივობებისგან თავშეკავებისაგან, რაც განპირობებული და მოტივირებულია ინდივიდალური და რელიგიური ფაქტორებით. ასეთი ადამიანების უმრავლესობას აქვს ინტერესი საპირისპირო სქესის ან საკუთარი თავის მიმართ, განსხვავებით ასექსუალებისა. ზოგ შემთხვევაში ასექსუალი პირი შესაძლოა სექსუალურად აქტიური იყოს, რაც განპირობებულია რიგი ფაქტორებით, მაგ; სურვილი სიამოვნების განცდისა, პარტნიორისთვის სიამოვნების მინიჭება,ბავშვის ყოლის სურვილი.
 
== ასექსუალობის აღიარება, სექსუალურ ორიენტაციად ==
ასექსუალობის მიმართულება სამეცნიერო კვლევების სფეროში ჯერ კიდევ ახალია და კვლევის განვითარება სოციოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტით მიმდინარეობს. ასექსუალობის საკითხი სადავოა,; ზოგი მკვლევარი მას სექსალურსექსუალურ ორიენტაციად მიიჩნევს, ზოგი კი ამას უარყოფს. ინტერნეტის და სოციალური მედიის გაჩენასთან ერთად იქმნება ასექსუალთა სხვადასხვა თემებიჯგუფები, მათგან ყველაზე ნაყოფიერი და ცნობილიცნობილია Asexual Visibility and Education Network (AVEN) , ისრომელიც 2001 წელს დევიდ ჯეიმ ჩამოაყალიბა.
 
== იდენტობა და ურთიერთობები ==
იმის გამო, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც საკუთარსაკუთარი თავებისთავის იდენტიფიცირებას ასექსუალებთან ახდენენ, ტერმინის განმარტება საკმაოდ ფართო არეალს მოიცავს. მკვლევარები, როგორც წესი ასექსუალობას როგორც ნაკლებ სექსუალურ მიზიდულობას ან ნაკლებსექსუალური სექსუალურინტერესის ინტერესსნაკლებობად მოიაზრებენ, აღწერენ. მაგრამ მათი დეფინიციები განსხვავდება, შესაძლოა ტერმინი გამოიყენონ იმ პირების განსასაზღვრად ვისაც არ აქვთ ან აქვთ ძალიან დაბალი სექსუალური მიზიდულობა, არ გააჩნიათ სექსუალური ქცევა, ტერმინი გამოიყენება ასევე იმ პირების მიმართ,ვისაც განსაკუთრებული,რომანტიული არა სექსუალური ხასიათის ურთიერთობები აქვთ, ან ყველა ჩამოთვლილისჩამოთვალის კომბინაციების მიმართ.
მიუხედავად დაბალი სექსუალური მიზიდულობისა ასექსუალებს შეუძლიათ ჩაერთონ წმინდა რომანტიულ ურთიერთობებში. არსებობს ასექსუალების რამდენიმე კატეგორია, მაგალითად ზოგიერთი მათგანი შესაძლოა გრძნობდეს სექსუალურ მიზიდულობას, მაგრამ ართვლიდესარ თვლიდეს საჭიროდ სექსუალურ ატქივობებში ჩაბმას, ზოგი პარტნორთან არა სექსუალური ხასიათის აქტივობებით კავდება (ჩახუტება), ასექსუალებს შესაძლებელია ჰქონდეთ სექსი ცნობისმოყვარეობის გამო, შესაძლოა მასტურბირებდნენ, ან საერთოდ არ ჰქონდეთ ამის საჭიროება. ასექსუალები მასტურბირების სურვილს ან საჭიროებას არ აიგივებენ სექსუალურ მიზიდულობასთან ან სექსუალობასთან, თვლიან რომ ეს უბრალოდ ადამიანის ორგანიზმის ბუნებრივი პროდუქტია და არ აქვს კავშირი ფარულ სექსუალობასთან, შესაძლოა ეს პროცესი სასიამოვნოც კი არ იყოს. ზოგიერთი ასექსუალიასექსუალს ვერარ ღებულობსაქვს ერექციასერექცია და ამიტომ პენეტრაცია მათთვის შეუძლებელია. ასექსუალების დამოკიდებულება სექსის მიმართ განსხვავდება, ზოგიერთი მათგანი ინდიფერენტულია და აქვს სექსი მხოლოდ პარტნიორის დასაკმაყოფილებლად, ზოგისთვის ეს იდეის დონეზეც კი მიუღებელია, თუმცა მათ არ აქვთ ანტიპათია ადამიანების მიმართ ვისაც სექსი აქვთ. რაც შეეხება რომანტიულ ან ემოციურ ასპექტებს,სექსუალურ ორიენტაციას ან იდენტობას ასექსუალი პირი შესაძლოა იყოს ჰეტეროსექსუალი, ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ქუიარი. ისინი ასოცირდებიან სექსუალური ორიენტაციის რომანტიულ და არა სექსუალურ მხარესთან და შესაძლებელია რამდენიმე კატეგორიის გამოყოფა: არომანტიული: ვინმეს მიმართ რომანტიული მიზიდულობის ნაკლებობა; ბირომანტიული: საპირისპიროდ ბისექსუალისა; ჰეტერორომანტიული: საპირისპიროდ ჰეტეროსექსუალისა ჰომორომანტიული: საპირისპიროდ ჰომოსექსუალისა; პანრომანტიული: საპირისპიროდ პანსექსუალისა.
 
ასევე შეიძლება ადამიანების განსაზღვრა ტერმინით gray-A (ნაცრისფერი-A) gray-რომანტიული, დემირომანტიული ან სემისექსუალური პირები, რადგანაც ისინი შუალედურ პოზიციაში იმყოფებიან არომანტიულობასა და რომანტიულობის, ასექსუალობასა და სექსუალურისექსუალურ მიზიდულობისმიზიდულობას შორის. ტერმინი gray-A მოიცავს ყველას ვინც დროდადრო განიცდის რომანტიულ ან სექსუალურ მიზიდულობას, დემისექსუალებისა და სემისექსუალებისთვის სექსუალური მიზიდულობა მეორე ხარისხოვანი კომპონენტია დაგდა გ ანიცდიან მას მაშინ, როდესაც გაცნობიერებულ, სტაბილურ ემოციურ კავშირებს ამყარებენ.
მიუხედავად დაბალი სექსუალური მიზიდულობისა ასექსუალებს შეუძლიათ ჩაერთონ წმინდა რომანტიულ ურთიერთობებში. არსებობს ასექსუალების რამდენიმე კატეგორია, მაგალითად ზოგიერთი მათგანი შესაძლოა გრძნობდეს სექსუალურ მიზიდულობას, მაგრამ ართვლიდეს საჭიროდ სექსუალურ ატქივობებში ჩაბმას, ზოგი პარტნორთან არა სექსუალური ხასიათის აქტივობებით კავდება (ჩახუტება), ასექსუალებს შესაძლებელია ჰქონდეთ სექსი ცნობისმოყვარეობის გამო, შესაძლოა მასტურბირებდნენ, ან საერთოდ არ ჰქონდეთ ამის საჭიროება. ასექსუალები მასტურბირების სურვილს ან საჭიროებას არ აიგივებენ სექსუალურ მიზიდულობასთან ან სექსუალობასთან, თვლიან რომ ეს უბრალოდ ადამიანის ორგანიზმის ბუნებრივი პროდუქტია და არ აქვს კავშირი ფარულ სექსუალობასთან, შესაძლოა ეს პროცესი სასიამოვნოც კი არ იყოს. ზოგიერთი ასექსუალი ვერ ღებულობს ერექციას და ამიტომ პენეტრაცია მათთვის შეუძლებელია. ასექსუალების დამოკიდებულება სექსის მიმართ განსხვავდება, ზოგიერთი მათგანი ინდიფერენტულია და აქვს სექსი მხოლოდ პარტნიორის დასაკმაყოფილებლად, ზოგისთვის ეს იდეის დონეზეც კი მიუღებელია, თუმცა მათ არ აქვთ ანტიპათია ადამიანების მიმართ ვისაც სექსი აქვთ.
 
რაც შეეხება რომანტიულ ან ემოციურ ასპექტებს,სექსუალურ ორიენტაციას ან იდენტობას ასექსუალი პირი შესაძლოა იყოს ჰეტეროსექსუალი, ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ქუირი. ისინი ასოცირდებიან სექსუალური ორიენტაციის რომანტიულ და არასექსუალურ მხარესთან და შესაძლებელია რამდენიმე კატეგორიის გამოყოფა:
არომანტიული: ვინმეს მიმართ რომანტიული მიზიდულობის ნაკლებობა ბირომანტიული: საპირისპიროდ ბისექსუალისა ჰეტერორომანტიული: საპირისპიროდ ჰეტეროსექსუალისა ჰომორომანტიული: საპირისპიროდ ჰომოსექსუალისა პანრომანტიული: საპირისპიროდ პანსექსუალისა
 
ასევე შეიძლება ადამიანების განსაზღვრა ტერმინით gray-A (ნაცრისფერი-A) gray-რომანტიული, დემირომანტიული ან სემისექსუალური პირები, რადგანაც ისინი შუალედურ პოზიციაში იმყოფებიან არომანტიულობასა და რომანტიულობის, ასექსუალობასა და სექსუალური მიზიდულობის შორის. ტერმინი gray-A მოიცავს ყველას ვინც დროდადრო განიცდის რომანტიულ ან სექსუალურ მიზიდულობას, დემისექსუალებისა და სემისექსუალებისთვის სექსუალური მიზიდულობა მეორე ხარისხოვანი კომპონენტია დაგ ანიცდიან მას მაშინ, როდესაც გაცნობიერებულ, სტაბილურ ემოციურ კავშირებს ამყარებენ.
 
== სექსუალური ორიენტაცია და ეტიოლოგია ==
არსებობს დავა იმის შესახებ არის თუ არა ასექსუალობა სექსუალური ორიენტაცია. მას ადარებენ და აიგივებენ სექსუალური მიზიდულობის ჰიპო აქტიურ აშლილობასთან (hypoactive sexual desire disorder (HSDD), რადგან ორივე გულისხმობს ვინმეს მიმართ სექსუალურილსექსუალური ტოლვის ნაკლებობას. HSDD-ს იყენებენ ასექსუალობის სამედიცინო აღწერისთვის, მაგრამ როგორც წესიაწესი სექსუალობაასექსუალობა არ წარმოადგენს რამე სახის აშლილობას, ან სექსუალურ დისფუნქციას, როგორებიც არის ანორგზამია, ანჰედონია.ასექსუალობა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობის ან სოციალური პრობლემა. განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც HSDD დიაგნოზი აქვთ, ასექსუალი პირები არგანიცდიანარ განიცდიან სტრესს და ინტერ პერსონალურინტერპერსონალურ სირთულეებს,რომლებიც მათ სექსუალობასთან ან აღგზნების ნაკლებობასთან არის კავშირში. ერთ-ერთი კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ასექსუალ პირებში ვლინდება დაბალი სექსუალური ლტოლვა, დაბალისექსუალრიდაბალი სექსუალრი გამოცდილება, არ განიცდიან სექსუალობასთან დაკავშირებულ სტრესს და დეპრესიული სიმპტომები მათ ნაკლები აქვთ, განსხვავებით იმ პირებისგან, რომლებსაც HSDD დაუდგინდათ. ასექსუალობის ჩართვა სექსუალური ორიენტაციების სიაში საკამათო საკითხია, ერთნი მას განიხილავენ როგორც სექსუალური მიზიდულობის და სექსუალობის ნაკლებობას, ხოლო ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, რომ ასექსუალობა აშლილობაა, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი სექსუალობის სირცხვილისგან, შფოთვითი აშლილობისგან ან სექსუალური ძალადობისგან. ასექსუალები, როგორც წესი არ თვლიან, რომ ასექსუალობა სექსუალური დისფუნქციაად ამას განსაზღვრავენ, როგორც სექსუალურ ორიენტაციას. ამას ბევრი მკვლევარი ეთანხმება, ისინი ამტკიცებენ, რომ სექსუალური მიზიდულობის ნაკლებობა არ არის არჩევანი და მისი განკურნება, როგორც აშლილობის შეუძლებელია.
სექსუალური ორიენტაცია არის მდგრადი და რეზისტენტული ცვლილებებისადმი. ჰეტეროსექსუალობა, ჰომოსექსუალობა და ბისექსუალობა ხშირად, მაგრამ არა ყოველთვის იკვეთება და ყალიბდება ადრეულ ასაკში, ასექსუალობის შემთხვევაში ეს უცნობია. არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული ასექსუალური თვისებები შეძენილია თუ არსებობდა მთელი ცხოვრების მანძილზე. ზოგიერთი კვლევა გვიჩვენებს, რომ ასექსუალობა დაკავშირებულია ბიოლოგიურ ფაქტორებთან, რომლებიც პრენატალურ ან ადრეულბავშვობაში განისაზღვრება. ამ კვლევების მიხედვით საშუალოდ ასექსუალები დაბლები არიან, მათში უფრო მეტი ცაციაა და ჰყავთ ბევრად უფროსი ძმები. კორელაცია მარჯვენა-მარცხენა ხელის გამოყენებისა დაშობადობის რიგს შორის ასევე იკვეთება ჰომოსექსუალ მამაკაცებშიც, რაც მათ სავარაუდო, ერთიან წარმოშობაზე მეტყველებს.
 
ასექსუალობის ჩართვა სექსუალური ორიენტაციების სიაში საკამათო საკითხია, ერთნი მას განიხილავენ როგორც სექსუალური მიზიდულობის და სექსუალობის ნაკლებობას, ხოლო ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, რომ ასექსუალობა აშლილობაა, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი სექსუალობის სირცხვილისგან, შფოთვითი აშლილობისგან ან სექსუალური ძალადობისგან.
 
ასექსუალები, როგორც წესი არ თვლიან, რომ ასექსუალობა სექსუალური დისფუნქციაად ამას განსაზღვრავენ, როგორც სექსუალურ ორიენტაციას. ამას ბევრი მკვლევარი ეთანხმება, ისინი ამტკიცებენ, რომ სექსუალური მიზიდულობის ნაკლებობა არ არის არჩევანი და მისი განკურნება, როგორც აშლილობის შეუძლებელია.
 
სექსუალური ორიენტაცია არის მდგრადი და რეზისტენტული ცვლილებებისადმი. ჰეტეროსექსუალობა, ჰომოსექსუალობა და ბისექსუალობა ხშირად, მაგრამ არა ყოველთვის იკვეთება და ყალიბდება ადრეულ ასაკში, ასექსუალობის შემთხვევაში ეს უცნობია. არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული ასექსუალური თვისებები შეძენილია თუ არსებობდა მთელი ცხოვრების მანძილზე.
 
ზოგიერთი კვლევა გვიჩვენებს, რომ ასექსუალობა დაკავშირებულია ბიოლოგიურ ფაქტორებთან, რომლებიც პრენატალურ ან ადრეულბავშვობაში განისაზღვრება. ამ კვლევების მიხედვით საშუალოდ ასექსუალები დაბლები არიან, მათში უფრო მეტი ცაციაა და ჰყავთ ბევრად უფროსი ძმები. კორელაცია მარჯვენა-მარცხენა ხელის გამოყენებისა დაშობადობის რიგს შორის ასევე იკვეთება ჰომოსექსუალ მამაკაცებშიც, რაც მათ სავარაუდო, ერთიან წარმოშობაზე მეტყველებს.
 
== გავრცელება ==
1977 წლის სტატია სახელწოდებით Asexual and Autoerotic Women: Two Invisible Groups (ასექსუალი და აუტო ეროტიული ქალები: ორი უჩინარი ჯგუფი) ერთ-ერთი პირველი ნაშრომია, რომელიც ადამიანების ასექსუალობას მიეძღვნა. ავტორი მაირა ჯონსონი ასექსუალებს განსაზღვრავს როგორც მამაკაცებს და ქალებს, რომლებიც მიუხედავად ფიზიკური და ემოციური მდგომარეობისა, ფაქტობრივი სექსუალური ისტორიისა, ოჯახური მდგომარეობისა ან იდეოლოგიური სტატუსისა ამჯობინებენ არ ჩაერთონ სექსუალურ აქტივობებში. ჯონსონი თვლის, რომ ასეთი ადამიანები დაჩაგრულები არიან, უჩინარებად მიიჩნევენ რადგანაც ისინი სექსუალური რევოლუციისა და ფემინისტური მოძრაობის მიღმა აღმოჩნდნენ. საზოგადოება აიგნორებს მათ არსებობას, უარყოფს, ან თვლის, რომ ისინი ასკეტურები არიან რელიგიური შეხედულების, ნევროტულობის ან პოლიტიკური მიზეზების გამო. პირველი პუბლიკაცია, რომელიც ასექსუალების შესახებ ემპირიულ ცნობებს გვაწვდის 1983 წელს Paula Noris-მა გამოაქვეყნა და ეხებოდა სექსუალურ ორიენტაციასა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შორის მიმართებას. კვლევაში მონაწილე 689 ადამიანისგან უმეტესობა ამერიკის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტების სტუდენტი იყო. გამოკითხვა მოიცავდა კლინიკური კეთილდღეობის სკალებს და კითხვებს სექსუალრი აქტივობების სიხშირის შესახებ. შედეგებზე დაყრდნობით რესპონდენტებმა გააკეთეს შეფასებები ჰეტერო-ეროტიციზმის და ჰომო-ეროტიციზმის სკალების მიხედვით, 0-დან 100-მდე. რესპონდენტებს, რომლებმაც 10-ზე დაბალი შეფასება გააკეთეს ასექსუალების კატეგორია მიენიჭათ. კატეორია მოიცავდა მამაკაცების 5%, ხოლო ქალების 10%. შედეგების მიხედვით ასექსუალები უფრო მიდრეკილები იყვნენ დაბალი თვითშეფასებისა და დეპრესიისადმი, ვიდრე სხვა ორიენტაციის ადამიანები. ნურისი არ თვლის, რომ რაიმე კონკრეტული დასკვნის გამოტანა შესაძლებელია ამ შედეგების მიხედვით, რიგი მიზეზების გამო. რიგ სხვა სახეობებში, რომლებიც სქესობრივი გზით მრავლდებიან, ვლინდება ისეთები, რომლებსაც არ აქვთ ინტერესი სექსუალური აქტივობის მიმართ, შესაძლოა ისინიც ასექსუალებად ჩაითვალონ. კვლევებმა დაადგინა, რომ 12,5 % არ ავლენს სექსუალურ ინტერესს. მაგ.ასექსუალი ცხვრები ჩვეულებრივებისგან ჰორმონების რაოდენობით არ განსხვავდებოდნენ.
ასექსუალობა არ არის ადამიანის სექსუალობის ახალი ასპექტი, მაგრამ საზოგადოებრივი დისკურსისთვის შედარებით ახალია. ალფრედ კინსიმ ასექსუალობა შეაფასა როგორც ორიენტაციის არქონა. მან შექმნა სკალა, რომელზეც განათავსა ინდივიდები 0-დან 6-მდე შესაბამისად მათი ორიენტაციისა, ანუ ჰეტეროსექსუალობიდან ჰომოსექსუალობამდე. მან ასევე სკალაზე მოათავსა კატეგორია ''X'', იმ ინდივიდებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ სოციო-სექსუალური კონტაქტები ან რეაქცია, თანამედროვე ეპოქაში ამ კატეგორიის ინტერპრეტაცია ხდება როგორც ასექსუალების. კინსიმ მამრობითი მოსახლეობის 1,5% მოათავსა ''X'' კატეგორიაში. თავისი მეორე წიგნის ''Sexual Behavior in the Human Female'' მიხედვით მდედრობითი სქესის‘’X’’ კატეგორიის წარმომადგენლების რაოდენობა შედარებით მეტია.
2010 წელს Karli June Cerankowski-სა და Megan Milks-ის, გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით რომ ასექსუალობა ბადებს კითხვებს გენდერის და სექსუალობის კვლევებში. კითხვები უფრო მეტია, ვიდრე პასუხები; მაგალითად,როგორ უნდა აარიდოს ადამიანმა სექსს თავი, აქტივობას, რომელიც საზოგადოებისთვის მიღებულია, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი ინსტინქტი. დღესდღეობით ასექსუალთა ორგანიზაციები და ინტერნეტ რესურსები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ ასექსუალების შესახებ ადამიანების ინფორმირებაში. კვლევების ნაკლებობის გამო მედიკოსებისთვის ასექსუალობის ეტიოლოგიის გაგება სირთულეს წარმოადგენს. ადამიანთა უმეტესობა ვინც თავს ასექსუალს უწოდებს თვით იდენტიფიცირებულია. ეს შესაძლოა პრობლემური გახდეს, როდესაც ასექსუალობა ეშლებათ ინტიმურ ან ურთიერთობების პრობლემებში, ან სხვა სიმპტომებში, რომლებიც არგანსაზღვრავსარ განსაზღვრავს ასექსუალობას. არსებობს ასევე მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლებისთვისაც ეს გაუგებარი ფენომენია, ამიტომ ასექსუალთა ორგანიზაციებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ხალხისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება, თუმცა თემაზე სამეცნიერო ფაქტების ნაკლებობის გამო, ამ ინფორმაციას ხშირად ეჭვქვეშ აყენებენ.
ემპირიული ცნობები ასექსუალურ მოსახლეობაზე 1994 წელს გაჩნდა, როდესაც მკვლევართა ჯგუფმა დიდ ბრიტანეთში 18,786 მოქალაქის კომპლექსური გამოკვლევა ჩაატარეს, რომელიც დაკავშირებული იყო სექსუალური ხასიათის ინფორმაციის მოპოვების აუცილობლობასთან, რაც აივ-ინფექციის პანდემიით იყო გამოწვეული. გამოკითხვაში რესპონდენტების 1,05% ამბობდა რომ არასდროს ჰქონია ვინმეს მიმართსექსუალური მიზიდულობა.
 
== სექსუალური აქტივობა და სექსუალობა ==
1977 წლის სტატია სახელწოდებით Asexual and Autoerotic Women: Two Invisible Groups (ასექსუალი და აუტო ეროტიული ქალები: ორი უჩინარი ჯგუფი) ერთ-ერთი პირველი დოკუმენტია, რომელიც ადამიანების ასექსუალობას მიეძღვნა. ავტორი მაირა ჯონსონი ასექსუალებს განსაზღვრავს როგორც მამაკაცებს დაქალებს, რომლებიც მიუხედავად ფიზიკური და ემოციური მდგომარეობისა, ფაქტობრივი სექსუალური ისტორიისა, ოჯახური მდგომარეობისა ან იდეოლოგიური სტატუსისა ამჯობინებენ არ ჩაერთონ სექსუალურ აქტივობებში. ჯონსონი თვლის, რომ ასეთი ადამიანები დაჩაგრულები არიან, ''უჩინარებად'' მოიხსენიებს, რადგანაც მათ არ შეხებიათ არც სექსუალური რევოლუცია და არც ფემინისტური მოძრაობა. საზოგადოება აიგნორებს მათ არსებობას, უარყოფს, ან თვლის, რომ ისინი ასკეტურები არიან რელიგიური შეხედულების, ნევროტულობის ან პოლიტიკური მიზეზების გამო.
 
პირველი პუბლიკაცია, რომელიც ასექსუალების შესახებ ემპირიულ ცნობებს გვაწვდის 1983 წელს Paula Noris-მა გამოაქვეყნა და ეხებოდა ურთიერთობას სექსუალური ორიენტაციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შორის. კვლევაში მონაწილე 689 ადამიანისგან უმეტესობა ამერიკის სხვადასხვა უნივერსიტეტების სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტების სტუდენტი იყო. გამოკითხვა მოიცავდა კლინიკური კეთილდღეობის სკალებს და კითხვებს სექსუალრი აქტივობების სიხშირის შესახებ. შედეგებზედაყრდნობითრესპონდენტებმაგააკეთესშეფასებებიჰეტერო-ეროტიციზმისდაჰომო-ეროტიციზმისსკალებისმიხედვით, 0დან 100მდე. რესპონდენტებს, რომლებმაც 10 ზედაბალი შეფასება გააკეთეს ასექსუალების კატეგორია მიენიჭათ. კატეორია მოიცავდა მამაკაცების 5%, ხოლო ქალების 10%. შედეგების მიხედვით ასექსუალები უფრო მიდრეკილები იყვნენ დაბალი თვითშეფასებისა და დეპრესიისადმი, ვიდრე სხვა ორიენტაციის ადამიანები. ნურისი არ თვლის, რომ რაიმე კონკრეტული დასკვნის გამოტანა შესაძლებელია ამ შედეგების მიხედვით, რიგი მიზეზების გამო.
 
რიგსხვასახეობებში, რომლებიცსქესობრივიგზითმრავლდებიან, ვლინდებაისეთები, რომლებსაცარაქვთინტერესისექსუალურიაქტივობისმიმართ, შესაძლოა ისინიც ასექსუალებად ჩაითვალონ. კვლევებმა დაადგინა, რომ 12,5 % არ ავლენს სექსუალურ ინტერესს. ასექსუალი ცხვრები ჩვეულებრივების განჰორმონების რაოდენობით არ განსხვავდებოდნენ.
 
2010 წელს Karli June Cerankowski-სდა Megan Milks-ის, გამოქვეყნებული სტატია ვარაუდობს, რომ ასექსუალობა ბადებს კითხვებს გენდერის და სექსუალობის კვლევებში. შეკითხვები უფრო მეტია, ვიდრე პასუხები; მაგალითად,როგორ უნდაა არიდოს ადამიანმა სექს სთავი, აქტივობას.რომელიც საზოგადოებისთვის მიღებულია, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი ინსტინქტი.
 
დღესდღეობით ასექსუალთა ორგანიზაციები და ინტერნეტ რესურსები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ ასექსუალების შესახებ ადამიანების ინფორმირებაში. კვლევების ნაკლებობის გამო მედიკოსებისთვის ასექსუალობის ეტიოლოგიის გაგება სირთულეს წარმოადგენს. ადამიანთა უმეტესობა ვინც თავს ასექსუალს უწოდებს თვით იდენტიფიცირებულია. ეს შესაძლოა პრობლემური გახდეს, როდესაც ასექსუალობა ეშლებათ ინტიმურ ან ურთიერთობების პრობლემებში, ან სხვა სიმპტომებში, რომლებიც არგანსაზღვრავს ასექსუალობას. არსებობს ასევე მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლებისთვისაც ეს გაუგებარი ფენომენია, ამიტომ ასექსუალთა ორგანიზაციებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ხალხისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება, თუმცა თემაზე სამეცნიერო ფაქტების ნაკლებობის გამო, ამ ინფორმაციას ხშირად ეჭვქვეშ აყენებენ.
 
== იხილეთ აგრეთვე ==
162

რედაქტირება