ადარნასე შავლიანი: განსხვავება გადახედვებს შორის

* საქართველოს მეფეები, მ. ლორთქიფანიძისა და რ. მეტრეველის რედ., თბ., ნეკერი, 200, გვ. 69;
* მ. ლორთქიფანიძე, ეგრის–აფხაზეთის სამეფო, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. 2, თბ., 1973;
* Анчабадзе З. В., Из истории средневековой ЗбхазииАбхазии (VI - XVII вв), Сух., 1959;
* ჯავახიშვილი ივ., ქართველი ერის ისტორია, ტ. 2, თბ., 1965;
* თ. მიბჩუანი, აფხაზეთის მეფეები და მტავრები, თბ., 1997
74

რედაქტირება