მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

სხეული უძრავია ან წრფივად და თანაბრად მოძრაობს, თუ მასზე სხვა სხეულები არ მოქმედებს ან მათი მოქმედება გაწონასწორებულია
სხეული ინარჩუნებს უძრავ ან თანაბრადთაt მოძრავdsseaefsd მდგომარეობასf მანამadfv სანამ სხვა სხეული არ გამოიყვანს მას ამ მდგომარეობიდანaf
 
===ნიუტონის მეორე კანონი===
ანონიმური მომხმარებელი