სამარა (მცხეთის მამასახლისი): განსხვავება გადახედვებს შორის

[შემოწმებული ვერსია][შემოწმებული ვერსია]
 
==ისტორიული წყაროები==
;მეფეთა ცხოვრება<ref>[http://science.org.ge/new/upload/filemanager/documents/Books/Kartlis%20cxovreba/2%20leonti.pdf მეფეთა ცხოვრება]</ref>
{{ციტატა|მას ჟამსა შინა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შინა, რომელსა ერქუა სახელი ფარნავაზ. ესე ფარნავაზ იყო მამულად ქართველი, ნათესავი უფლოს მცხეთოსის ძისაჲ, და დედულად სპარსი ასპანელი. და იყო იგი ძმისწული სამარისი, რომელი მოსლვასა მას ალექსანდრესსა მცხეთელ მამასახლისი ყოფილ იყო. ესე სამარ და ძმაჲ მისი, მამაჲ ფარნავაზისი, მოკლულ იყო ალექსანდრესგან. ხოლო დედასა ფარნავაზისსა წარეყვანა ფარნავაზ, სამისა წლისა ყრმაჲ, და შევლტოლილ იყო კავკასიად, და მუნ აღზრდილ იყო; და მოსრულ იყო მცხეთასა, მამულსა თჳსსა.}}
;ივერიის ისტორია (თეიმურაზ ბატონიშვილი)<ref>[http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/65894/1/Teimuraz_Batonishvili_Istoria.pdf ისტორია დაწყებითგან ივერიისა, ესე იგი გიორგისა, რომელ არს სრულიად საქართველოისა]</ref>
{{ციტატა|იყო ვინმე ჭაბუკი სახელოვანი ქართველთაგან ძე ერის-მთავრისა, ესე იგი მამასახლისისა, ძმისწული სამარა მცხეთისა მამასახლისისა'''...'''}}