ნიკო მარი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
== ბიბლიოგრაფია ==
* "Список„Список рукописей Севанского монастыря"монастыря“. Москва. 1892
* "Основные„Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка"языка“. С.-Петербург. 1908
* "Грамматика„Грамматика древнеармянского языка. Этимология"Этимология“. С.-Петербург. 1903
* "Избранные„Избранные работы. Том 1"1“. Ленинград. 1933
* "Избранные„Избранные работы. Том 2"2“. Ленинград. 1936
* "Избранные„Избранные работы. Том 3"3“. Ленинград. 1934
* "Избранные„Избранные работы. Том 4"4“. Ленинград. 1937
* "Избранные„Избранные работы. Том 5"5“. Ленинград. 1935
* "Грамматика„Грамматика древнелитературного грузинского языка"языка“. 1925
* "Грамматика„Грамматика чанского (лазского) языка"языка“. 1910
* "Сборники„Сборники притч Вардана. Том 1"1“. 1899
* "Сборники„Сборники притч Вардана. Том 2"2“. 1894
* "Описание„Описание грузинских рукописей Синайского монастыря"монастыря“. 1940
* ''Der japhetitische Kaukasus und das dritte ethnische Element im Bildungsprozess der mittelländischen Kultur''. Kohlhammer, Berlin/Stuttgart/Leipzig 1923
* ''რით ცხოვრობს იაფეტური ენათმეცნიერება?'' პეტროგრადსკი ინსტიტუტ ჟივიხ ვოსტოჩნიხ იაზიკოვ, პეტროგრად, 1923