შუშანიკის წამება: განსხვავება გადახედვებს შორის

[[წმინდა შუშანიკი|შუშანიკის]] მეუღლე — [[ვარსქენ პიტიახში|ვარსქენი]] სიკვდილით დასაჯეს [[482]] წელს. ეს რომ მომხდარიყო ნაწარმოების დაწერამდე, იაკობი აუცილებლად აღნიშნავდა ამ ფაქტს. აქედან გამომდინარე, ნაწარმოები ვარსქენ პიტიახშის სიცოცხლეში ანუ [[482]] წლამდე დაიწერა, ხოლო შუშანიკ დედოფალი [[475]] წლის ჩვიდმეტ ოქტომბერს გარდაიცვალა. ამიტომ ითვლება, რომ ნაწარმოები [[476]]—[[483]] წლებში დაიწერა.
 
<ref>ჩემი 10-ე კლასის თემა</ref>== „შუშანიკის წამების“ ისტორიული მნიშვნელობა ==
 
ნაწარმოებში ჩანს, რომ ქალები და მამაკაცები მე-5 საუკუნეში ერთად არ ჭამდნენ საჭმელს: „''ოდეს ყოფილ არს აქამომდე, თუმცა მამათა და დედათა ერთად ეჭამა პური''“ — ამბობს დედოფალი. ქალი გარეთ თავდაუბურავი არ გადიოდა: „''მოჰყვანდა წმიდაჲ შუშანიკ უხამური და თმაგარდატევებული, ვითარცა ერთი ვინმე შეურაცხთაგანი და ვერვინ იკადრა თავსა მისსა დაბურვად''“.
ანონიმური მომხმარებელი