ევოლუცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

იმ ნიშან-თვისებების ერთობლიობას, რომელიც გამომჟღავნდება ინდივიდში, [[ფენოტიპი]] ეწოდება. იგი ყალიბდება გენოტიპისა და გარემოს ურთიერთქმედების შედეგად. შესაბამისად, ბევრი ფენოტიპური ნიშან-თვისება არ არის მემკვიდრული. მაგალითად, გარუჯული კანი არის ადამიანის გენოტიპისა და მზის სხივების ურთიერთქმედებით მიღებული ნიშანი. იგი არ გადადის მემკვიდრეობით, თუმცა გენოტიპი განსაზღვრავს იმას, რომ ზოგი უფრო ადვილად ირუჯება, ზოგი კი - საერთოდ ვერა (ალბინოსები).
 
მემკვიდრული ნიშან-თვისებები გადაეცემაგადაიცემა დნმ-ის საშუალებით, რომელიც აკოდირებსკოდირებულს ხდის მემკვიდრულ ინფორმაციას. დმნ გრძელი პოლიმერული ჯაჭვია, რომელიც ოთხი სახის ნუკეოტიდისგან არის შედგენილი. მათი მიმდევრობა განსაზღვრავს გენეტიკურ ინფორმაციას, ისევე როგორც სიტყვებში ასოების მიმდევრობა. დნმ-ის მონაკვეთი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ცილის პირველადი სტრუქტურის შესახებ, [[გენი]] ეწოდება. უჯრედებში დნმ-ის ჯაჭვები ქმნიან სტრუქტურებს - ქრომოსომებს. დნმ-ის მონაკვეთის კონკრეტულ, სპეციფიკურ ადგილს ქრომოსომაში [[ლოკუსი]] ეწოდება. თუ დნმ-ის მონაკვეთი კონკრეტულ ლოკუსში სხვადასხვა შეიძლება იყოს, მაშინ მათ [[ალელებს]] უწოდებენ. დნმ-ის მონაკვეთი შეიძლება შეიცვალოს [[მუტაციის]] შედეგად, რაც გამოიწვევს ნიშან-თვისების ცვლასაც, ეს კი თავის მხრივ - მის ფენოტიპურ გამოვლენას. ბევრი ნიშან-თვისება რამდენიმე გენის ურთიერთქმედებით მემკვიდრდება ორგანიზმებში.
 
==ცვალებადობა==
ანონიმური მომხმარებელი