მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

==კანონების ფორმულირება==
===ნიუტონის პირველი კანონი===
თუ სხეულზე სხვა სხეულები არ მოქმედებენ,მაშინ იგი უძრავია ან მოძრაობს წრფივად და თანაბრად
 
===ნიუტონის მეორე კანონი===
ანონიმური მომხმარებელი