ნიუტონის კანონები: განსხვავება გადახედვებს შორის

(მომხმარებლის 31.146.17.56 ცვლილებების გაუქმება (№2612861))
 
===ნიუტონის მეორე კანონი===
მეორე კანონი ყალიბდება ასე: ყველა ძალის ჯამი, რომელიც მოქმედებს სხეულზე ტოლია მასისა და აჩქარების ნამრავლისნამრავლი.
კლასიკურ მექანიკაში ნიუტონის მეორე კანონი მათემატიკურად გამოისახება ასე:
 
<math>F=m\frac{{d}v}{{d}t}</math> ან <math> \vec {F} = m\vec a </math>
 
სადაც <math> \vec a </math> არის სხეულის აჩქარება, <math> \vec {F} </math> — სხეულზე მოქმედი ძალა და <math> m\,\! </math> — სხეულის მასა.
 
===ნიუტონის მესამე კანონი===
ანონიმური მომხმარებელი