ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეიცავს მისი მუდმივი ან დროებითი და მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის ზოგად წესს<ref>[[#სზაკ|საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი]]ს მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტი.</ref>.
 
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ადგენს ქცევის ზოგად წესს და მიმართულია პირთა განუსაზღვრელი წრისადმი, რითიც იგი განსხვავდება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტისგან — ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი მიმართულია პირის ან პირთა შეზღუდული (განსაზღვრული) წრისაკენ და აწესრიგებს ცალკეულ, კონკრეტულ შემთხვევებს<ref>{{Cite|ტურავა|წკეპლაძე|(2010)|გვ=84.}}</ref>.
 
==იხილეთ აგრეთვე==