ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(ახალი გვერდი: {{subst:L}} '''ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი''' — ადმინისტრაციუ...)
 
{{მუშავდება|1=[[სპეციალური:Contributions/Nodar Kherkheulidze|Nodar Kherkheulidze]]|2=2014 წლის 3 მარტი}}
'''ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი''' — [[ადმინისტრაციული ორგანო]]ს მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი<ref>[[#სზაკ|საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი]]ს მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი.</ref>. განასხვავებენ ორი სახის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს — [[ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი|ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტსა]] და [[ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი|ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს]].
 
ინდივიდუალური და ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები არის ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმის სახეები, რომელთა მეშვეობითაც ადმინისტრაციული ორგანო ახორციელებს თავის უფლებამოსილებებს<ref>{{Cite|ტურავა|წკეპლაძე|(2010)|გვ=43.}}</ref>.
 
==ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი==
{{მთავარი|ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი}}
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტად ჩაითვლება აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის დაკმაყოფილებაზე განმცხადებლისათვის უარის თქმის შესახებ, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული ან დადასტურებული დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს სამარლთლებრივი შედეგები<ref>[[#სზაკ|საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი]]ს მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი.</ref>
 
==ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი==
{{მთავარი|ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი}}
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეიცავს მისი მუდმივი ან დროებითი და მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის ზოგად წესს<ref>[[#სზაკ|საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი]]ს მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტი.</ref>.
 
== ლიტერატურა ==