მცენარეები: განსხვავება გადახედვებს შორის

(ბოტი: VFT_ne1.JPG შეიცვალა Venus_Flytrap_showing_trigger_hairs.jpg-ით)
((ბოტი: VFT_ne1.JPG შეიცვალა Venus_Flytrap_showing_trigger_hairs.jpg-ით))
 
მცენარეებისთვის დამახასიათებელ საერთო თავისებურებას წარმოადგენს ფოროსინთეზი. სხვა ნიშან-თვისებები, რაც განსაზღვრავს მათ ზრდას, განვითარებას, ცხოვრების ნირს და სხვა, მცენრეულ სამყაროში არაერთგვაროვანია. მცენარეების მნიშვნელოვანი მორფოლოგიური თავისებურებაა სხეულის ძლიერი დანაწევრება, რაც მათი ზედაპირის დიდ გაზრდას იწვევს. ეს დაკავშირებულია კვების თავისებურებებთან — ატმოსფეროდან აირისა და ნიადაგიდან წყალში გახსნილი მინერალური მარილების შთანთქმასთან. უმაღლეს მცენარეებში ([[ხავსები]], [[გვიმრანაირები]], [[შიშველთესლოვნები]], [[ფარულთესლოვნები]]) სხეულის დანაწევრებისა და დიფერენცირების შედეგია სპეციალიზებული სტრუქტურებისა და ორგანოების ([[ფესვი]], [[ღერო]], [[ფოთოლი]] და სხვა) გამომუშავება. უმაღლესი მცენარეების განვითარების თავისებურებას შეადგენს უსქესო და სქესიანი თაობების მონაცვლეობა.
[[ფაილი:VFT ne1Venus_Flytrap_showing_trigger_hairs.JPGjpg|მინი|[[ვენერას ბუზიჭერია]], [[მწერიჭამია მცენარეები|მწერიჭამია მცენარე]]]]
მცენარეების გარეგან და შინაგან აგებულებას, მათში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესებს, გამრავლებას, გავრცელებას, ისტორიულ განვითარების ძირითად ეტაპებს და სხვა შეისწავლის [[ბოტანიკა|ბოტანიკის]] სხვადსხვა დარგი.