მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

* ნუმერაციის დახურული გეგმის დროს ეროვნული ნომრის აკრებვა საჭიროა ნებისმიერი სახის — ადგილობრივის, შიდა ზონის, საქალაქთაშორისო სატელეფონო კავშირის დასამყარებლად.
 
[[კატეგორია:ნუმერაციის სატელეფონო გეგმაგეგმები]]