რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე: განსხვავება გადახედვებს შორის

მხარის უდიდესი ნაწილი მაღალმთიანია და ეკონომიკა ძირითადად სოფლის მეურნეობას ემყარება. რეგიონში განვითარებულია მემცენარეობა (ძირითადად მეკარტოფილეობა, მევენახეობა) და მეცხოველეობა.
 
* მთლიანი რეგიონალური პროდუქტი: 107121107 121.5 ათ. ლარი
 
აქედან:
* მრეწველობა _ 1299912 999.5 ათ. ლარი, მთლიანი პროდუქტის 12%;
* მშენებლობა 1002710 027 ათ. ლარი, მთლიანი პროდუქტის 9%;
* სოფლის მეურნეობა _ 6330063 300 ათ. ლარი, მთლიანი პროდუქტის 59%.
* მომსახურება (ვაჭრობა, განათლება, ტურიზმი, ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, და სხვა) — 20 795 ათ. ლარი, მთლიანი პროდუქტის 20%.
20795 ათ. ლარი, მთლიანი პროდუქტის 20%.
* ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში მხარის მთლიანი პროდუქტის ხვედრითი წილია 0.9%.
* მთლიანი რეგიონალური პროდუქტი მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებით შეადგენს 22072 207 ლარს. <ref>http://www.government.gov.ge/files/53_74_847928_racha-lechkhumi.pdf გვ. 17 </ref>
ლარს. <ref>http://www.government.gov.ge/files/53_74_847928_racha-lechkhumi.pdf გვ. 17 </ref>
 
== ღირსშესანიშნაობები ==