ვიკიპედია:რა არ არის ვიკიპედია: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
{{მუშავდება|1=[[სპეციალური:Contributions/BRUTE|BRUTE]]|2=2013 წლის 22 იანვარი}}
{{განაწესი|ვპ:არა}}
 
'''[[ვიკიპედია]]''' ერთდროულად არის ინტერნეტ-ენციკლოპედია, ასეთი ენციკლოპედიის შექმნის ტექნიკური საშუალება და ასევე ინტერნეტ-საზოგადოება, რომლის წევრები ერთობლივად ქმნიან ამ ენციკლოპედიას. მაგრამ არის ბევრი რამ, რისი ფუნქციაც ვიკიპედიას არ შეიძლება დაეკისროს.
 
<span style="font-size:14px">'''= ვიკიპედია არ არის ბეჭდვითი ენციკლოპედია'''</span> ==
ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიკიპედიაზე მუშაობისას ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები რაოდენობრივი (სტატიების, გვერდების რიცხვი), მოცულობითი (სტატიის სიდიდე), შინაარსობრივი (თემატიკა) მახასიათებლებით. ამასთან, არსებობს სტატიის ზომის გარკვეული „დასაშვები ზღვარი“, რომლის ზემოთ ბევრ მომხმარებელს გაუჭირდება შესაბამისი გვერდის გახსნა ტექნიკური პრობლემების გამო. ასეთ შემთხვევაში სტატია უნდა დაიყოს გარკვეულ ნაწილებად (თავი, ქვეთავი) და თითოეული მათგანი გაფორმდეს ცალკე გვერდად.
 
<span style="font-size:14px">'''= ვიკიპედია არ არის ლექსიკონი'''</span> ==
{{დაიწყე კადრი|მწვანე}}
<span style="font-size:14px">'''ვიკიპედია არ არის ბეჭდვითი ენციკლოპედია'''</span>
----
ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიკიპედიაზე მუშაობისას ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები რაოდენობრივი (სტატიების, გვერდების რიცხვი), მოცულობითი (სტატიის სიდიდე), შინაარსობრივი (თემატიკა) მახასიათებლებით. ამასთან, არსებობს სტატიის ზომის გარკვეული „დასაშვები ზღვარი“, რომლის ზემოთ ბევრ მომხმარებელს გაუჭირდება შესაბამისი გვერდის გახსნა ტექნიკური პრობლემების გამო. ასეთ შემთხვევაში სტატია უნდა დაიყოს გარკვეულ ნაწილებად (თავი, ქვეთავი) და თითოეული მათგანი გაფორმდეს ცალკე გვერდად.
{{დაასრულე კადრი}}
 
{{დაიწყე კადრი|მწვანე}}
<span style="font-size:14px">'''ვიკიპედია არ არის ლექსიკონი'''</span>
----
ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიკიპედიის სტატია:
 
 
* '''არ არის მართლწერის სახელმძღვანელო''' — ვიკიპედიის პირდაპირი დანიშნულება არ არის იმის სწავლება, თუ როგორ და როდის გამოიყენება სიტყვა, როგორ იწერება და როგორ გამოითქმის სწორად, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ასეთი მითითებების მიცემა შესაძლებელია.
{{დაასრულე კადრი}}
 
<span style="font-size:14px">'''= ვიკიპედია არ არის ინფორმაციის უწესრიგო კოლექცია'''</span> ==
{{დაიწყე კადრი|მწვანე}}
<span style="font-size:14px">'''ვიკიპედია არ არის ინფორმაციის უწესრიგო კოლექცია'''</span>
----
ნებისმიერი სტატია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მომხმარებლისათვის, ე.ი. შესაძლებელი უნდა იყოს მისი პოვნა რაიმე გზით. ვიკიპედიის დამხმარე ინსტრუმენტები იმის საშუალებას იძლევა, რომ ყოველ სტატიას მიუჩინოთ თავისი ადგილი თემატურ თუ ანბანურ იერარქიაში. ამისათვის კი არსებობს კარგი საშუალებები კატეგორიების (მათ შორის ქვეკატეგორიების), სიების, ლოკალური და ენათშორისი ბმულების სახით.
{{დაასრულე კადრი}}
 
<span style="font-size:14px">'''= ვიკიპედია არ არის ყველაფრის არქივი'''</span> ==
{{დაიწყე კადრი|მწვანე}}
<span style="font-size:14px">'''ვიკიპედია არ არის ყველაფრის არქივი'''</span>
----
ვიკიპედიაში ტექსტების, გრაფიკული და მედია-ფაილების განთავსება საკმაოდ ადვილია, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ვიკიპედია გადავაქციოთ ბიბლიოთეკად, ფონოთეკად ან სხვა რაიმე „თეკად“. ნუ ჩაწერთ ვიკიპედიაში:
 
* წერილების, მემუარების შინაარსებს, რაც არ უნდა გამოჩენილ პიროვნებას ეკუთვნოდეს იგი.
* კანონების, დადგენილებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების შინაარსებს.
* დიდი რაოდენობით სურათებს და გრაფიკულ მასალას პირადი ან სხვა პირის არქივიდან.
 
ყველა აღნიშნულ შემთხვევაში შემოიფარგლეთ მიმოხილვითი სტატიებით მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით.
{{დაასრულე კადრი}}
 
<span style="font-size:14px">'''= ვიკიპედია არ არის ინფორმაციის პირადი საცავი'''</span> ==
{{დაიწყე კადრი|მწვანე}}
<span style="font-size:14px">'''ვიკიპედია არ არის ინფორმაციის პირადი საცავი'''</span>
----
ვიკიპედიის ყველა მონაწილეს აქვს საკუთარი პირადი გვერდი, მაგრამ ისინი გამოიყენება მხოლოდ ვიკიპედისთან დაკავშირებული ინფორმაციის განსათავსებლად. დაუშვებელია ვიკიპედიის გვერდებზე პირადი ვებ-გვერდის შექმნა, ვიკიპედიასთან კავშირის არმქონე ფაილების, მათ შორის გრაფიკული, მედია-ფაილების ჩატვირთვა. თუ თქვენ გსურთ ვიკი-ტექნოლოგიის გამოყენება გარკვეული სახის პირადი ინფორმაციის ინტერნეტში განსათავსებლად, მიმართეთ აქ მითითებულ ვებ-საიტებს:
 
* http://www.memebot.com/
* http://www.riters.com/
{{დაასრულე კადრი}}
 
<span style="font-size:14px">'''= ვიკიპედია არ არის ტრიბუნა'''</span> ==
{{დაიწყე კადრი|მწვანე}}
ვიკიპედიის სივრცე და მისი სტატიები არ შეიძლება გამოიყენებულ იქნეს როგორც ტრიბუნა, სადისკუსიო კლუბი, იარაღი პროპაგანდისა და რეკლამისათვის ვინმეს კერძო ინტერესებისათვის. განხილვა, გარჩევა, დისკუსია შეიძლება ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ვიკიპედიის საგანს, მაგრამ სპეციაულრად ამ მიზნით გამოყოფილ გვერდებზე და არა უშუალოდ სტატიებში.
<span style="font-size:14px">'''ვიკიპედია არ არის ტრიბუნა'''</span>
----
ვიკიპედიის სივრცე და მისი სტატიები არ შეიძლება გამოიყენებულ იქნეს როგორც ტრიბუნა, სადისკუსიო კლუბი, იარაღი პროპაგანდისა და რეკლამისათვის ვინმეს კერძო ინტერესებისათვის. განხილვა, გარჩევა, დისკუსია შეიძლება ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ვიკიპედიის საგანს, მაგრამ სპეციაულრად ამ მიზნით გამოყოფილ გვერდებზე და არა უშუალოდ სტატიებში.
{{დაასრულე კადრი}}
 
<span style="font-size:14px">'''= ვიკიპედიის სტატია არ არის:'''</span>... ==
{{დაიწყე კადრი|მწვანე}}
<span style="font-size:14px">'''ვიკიპედიის სტატია არ არის:'''</span>
----
* '''პირადი ესსე''', რომელიც გადმოცემული იქნება თქვენი საკუთარი შეხედულებები რაიმე თემაზე. ვიკიპედია გამიზნულია საერთო საკაცობრიო ცოდნის დაგროვებისათვის.
 
 
* '''რეკლამა'''. სტატიები კომპანიებზე და მათ პროდუქციაზე დასაშვებია, თუ ისინი დაწერილი იქნება მიუკერძოებლად და ობიექტურად. ამასთან ეს ინფორმაცია შემოწმებადი უნდა იყოს მესამე პირების მიერ. მცირე, შესაბამისი სახელისა და ავტორიტეტის არმქონე კომპანიებზე ინფორმაციების განთავსება არ არის რეკომენდირებული.
{{დაასრულე კადრი}}
 
{{ვიკიპედიის პოლიტიკა და სახელმძღვანელოები}}