წრფივი ალგებრა: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
დამტკიცება
 
თუ a ≠ 0 და a • s = 0, გავამრავლოთ ტოლობა a¯-ზე. გვექნება 0 = a¯ • 0 = a¯ • a • s = 1 • s = s.
 
 
მაგალითი 1.3
 
ველის ველით გაფართოება V ⊂ W წრფივი სივრცის მაგალითია. W-ში არსებული ოპერაციების მიმართ W წრფივი სივრცეა V-ს მიმართ.
 
 
მაგალითი 1.4
 
ნებისმიერი სიმრავლის B ასახვები ველში V ჰქმნის წრფივ სივრცეს M(B, V). ორი f და g ასახვის ჯამი იყოს ანასახების ჯამით განსაზღვრული ასახვა, ანუ
 
(f + g)(B) = f(x) + g(x)
 
ასახვის ნამრავლი ველის ელემენტზე განისაზღვროს ტოლობით
(a • f)(x) = a • (f(x))
20

რედაქტირება