სამგანზომილებიანი გრაფიკა: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
განვიხილოთ მარტივი შემთხვევა: მრავალწახნაგოვანი მოცულობა. ეს მრავალწახნაგა შეიძლება განისაზღვროს მის წვეროთა კოორდინატებით. მაშასადამე, წვეროთა რაოდენობას შევუსაბამებთ x,y,z კოორდინატთა კომბინაციათა შესაბამის რაოდენობას და, ამგვარად, განვსაზღვრავთ ამ მოცულობას. მაგალითისთვის ავიღოთ რვა წერტილი:
.(-4,-4,-4);
.(-4,-4, 4);
.(-4,4, -4);
.(-4,4, 4);
.(4,-4,- 4);
.(4,-4, 4);
.(4, 4, -4);
.(4, 4, 4).
ამ წერტილებით განისაზღვრება წვეროები კუბისა, რომლის წიბოს სიგრძეა 8, ხოლო ცენტრი ათვლის სათავეს, O წერტილს ემთხვევა.
 
27

რედაქტირება