რუსთველოლოგია: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(-ესკიზი)
საგულისხმო ნაშრომები გამოქვეყნდა ვეფხისტყაოსნის ლექსიკაზე, ენაზე, პოეტიკის და, საერთოდ, მხატვრული კონსტრუქციის თავისებურებაზე. პოემის ტიპოლოგიურ მიმართებაზე შუა საუკუნებბის როგორც აღმოსავლეთის, ისე დასავლეთის მწერლობასთან; სპეციალურად დამუშავებული ვეფხისტყაოსანთან დაკავშირებული ფოლკლორისტული საკითხები და ა. შ. საფუძვლიანად იქნა გამოკვლეული რუსთაველის შემოქმედების მსოფლმხედველობრივი, რელიგიური თუ ესთეტიკური ასპექტები. გამოვლინდა მნიშვნელოვანი ფაქტები, რომლებიც წარმოაჩენენ ვეფხისტყაოსნის ავტორის უღრმეს ნკავშირებს ქრისტიანული რელიგიასთან და, საერთოდ, ქართული კულტურასა და აზროვნებასთან; მის დიდ განსწავლულობას როგორც აღმოსავლეთის, ისე დასავლეთის ფილოსოფიურ მწერლობაში.
 
ამ ხნის მანძილზე საგულისხმო გამოკვლევები გამოაქვეყნეს ი.[[ივანე ჯავახიშვილი|ივანე ჯავახიშვილმა]], კ.[[კორნელი კეკელიძემკეკელიძე]]მ, ა.[[აკაკი შანიძემშანიძე]]მ, იუსტ.[[იუსტინე აბულაძემაბულაძე]]მ, პ.[[პავლე ინგოროყვამინგოროყვა]]მ, ს.[[სარგის კაკაბაძემკაკაბაძე]]მ, შ.[[შალვა ნუცუბიძემნუცუბიძე]]მ, ა.[[ალექსანდრე ბარამიძემბარამიძე]]მ, ვ.[[ვუკოლ ბერიძემბერიძე]]მ, ს.[[სოლომონ იორდანიშვილი|სოლომონ იორდანიშვილმა]], გ.[[გიორგი წერეთელი (ენათმეცნიერი)|გიორგი წერეთელმა]], [[ილია აბულაძემაბულაძე]]მ, ი.[[ივანე გიგინეიშვილი|ივანე გიგინეიშვილმა]] და სხვებმა. ვრცელ მონოგრაფიულ ნაშრომთაგან აღსანიშნავია შ.[[შალვა ნუცუბიძე|შალვა ნუცუბიძის]] „ღუსთაველის„რუსთაველის შემოქმედება“ (რუსულ ენაზე, 1958); ა.[[ალექსანდრე ბარამიძე|ალექსანდრე ბარამიძის]] „შოთა რუსთაველი“ ([[1975]]); გ.[[გაიოზ იმედაშვილი]] „ვეფხისტყაოსანი და ქართული კულტურა“ ([[1968]]), ნ. ნათაძის „რუსთველური მიჯნურობა და რენესანსი“ (1965); ს.[[სარგის ცაიშვილი]] „ვეფხისტყაოსნის ტექსტის ისტორია“ (ორ ტომად, [[1970]]) და სხვა. რუსთველოლოგიის პრობლემატიკუსადმი მიძღვნილი ნაშრომები გამოაქვეყნეს ა. გაწერელიამ, შ. ძიძიგურმა, გ. ჯიბლლაძემ, ს. ყუბანეიშვილმა, გ. ნადირაძემ, ი. ლოლაშვილმა, ვ. ნორაკიძემ, მ. ჩიქოვანმა, შ. ღლონტმა, ი. მეგრელიძემ, ლ. მენაბდემ, მ. გუგუშვილმა, მ. კარბელაშვილმა, ე. ხინთიბიძემ, გ. შარაძემ, მ. გიგინეიშვილმა, ლ. ანდღულაძემ, ბ. დარჩიამ, ს. სერებრიაკოვმა, გ. კარტოზიამ, რ. პატარიძემ, ა. ჭინჭარაულმა, მ. მახათაძემ, დ. ქუმსიაშვილმა და სხვებმა.
 
რუსთველოლოგიის პრობლემატიკისადმი მიძღვნილი ნაშრომები გამოაქვეყნეს ა. გაწერელიამ, შ. ძიძიგურმა, გ. ჯიბლლაძემ, ს. ყუბანეიშვილმა, გ. ნადირაძემ, ი. ლოლაშვილმა, ვ. ნორაკიძემ, მ. ჩიქოვანმა, შ. ღლონტმა, ი. მეგრელიძემ, ლ. მენაბდემ, მ. გუგუშვილმა, მ. კარბელაშვილმა, ე. ხინთიბიძემ, გ. შარაძემ, მ. გიგინეიშვილმა, ლ. ანდღულაძემ, ბ. დარჩიამ, ს. სერებრიაკოვმა, გ. კარტოზიამ, რ. პატარიძემ, ა. ჭინჭარაულმა, მ. მახათაძემ, დ. ქუმსიაშვილმა და სხვებმა.
==ლიტერატურა==
*''იმედაშვილი გ.,'' რუსთველოლოგიური ლიტერატურა (1712-1956 წლები), თბ., 1957;