იურიდიული პირი: განსხვავება გადახედვებს შორის

'''იურიდიული პირი''' — განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი ქონების მქონე ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ.
 
== ისტორიული ექსკურსი ==
==ცნების ისტორია==
 
==იურიდიული პირის ქმედუნარიანობა==
==კერძო სამართლის იურიდიული პირი==