იურიდიული პირი: განსხვავება გადახედვებს შორის

== ლიტერატურა ==
* {{cite book |ref=CITEREFჭანტურია(1997) |year=1997 |author=ლადო ჭანტურია |coauthors= |title=შესავალი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში |location=თბილისი |publisher=„სამართალი“ }}
* {{cite book | title=საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი |url=http://tcc.gov.ge/uploads/kanonmdebloba/samoqalaqo_kodeqsi.pdf |ref=სამოქალაქო კოდექსი }}
 
== სქოლიო ==