მიკრობიოლოგია: განსხვავება გადახედვებს შორის

ძლიან → ძალიან
(შმდეგ → შემდეგ)
(ძლიან → ძალიან)
სპირალური ფორმის ბაქტერიებიც იყოფა 3 ჯგუფად ესენია:ვიბრიონი რომელსაც ,-ის პორმა აქვს,ოდნავ დახვეული სპიროქატები და ჩხვეული ფორმის მქონენი სპირილები. მიუხედავად იმისა რომ ბაქტერიული უჯრედი მცირე ფორმისაა და სიცოცხლის ყველაზე დაბალ საფეხურზე დგანან მათი უჯრედის აგებულება არც ისე მარტივია.მიკრობების უჯრედი გარშმორტყმულია გარსით,რადგანაც ეს გარსი უფერულია ამიტომაც მიმართავენ უჯრედის პლაზმოლიზს ე.ი. დაამუშავებენ Na-ის 2%იანი ხსნარით,რომლის შდეგადაც უჯრედი იკუმშება და გარსი ადვილად ცილდება მას და მიკროსკოპში ნათლად მოჩანს.თუ გარსი მკვრივია ბაქტერიული უჯრედი უფრო მდგრადია.ნახშირწყლებიდან გარსის შმადგენლობაში შედის პოლისაქარიდები,ლიპიდები,აზოტოვნებიდან ცილები და ამინომჟავეები,შესაძლოა ქიტინიც.
 
ყველა ბაქტერიული უჯრედის გარე კედელი დაფარულია ლორწოვანი შრით,თუ ეს შრე ძლიანძალიან სქელია თვიტონ ბაქტერია ლორწოვანი ხდება,ეს პროცესი მაშინ მიმდინარეობს როცა უჯრედი ღარიბია ცილებით და მდიდარია ნახშირწყლებით.ამ შრეს კაფსულას უწოდებენ.პროტოპლასტი ეწოდება ბაქტერიულ უჯრედში შემავალ ნივთიერებათ ჯამს.პროტოპლაზი დაფარულია ციტოპლაზმური მემბრანით,რომელსაც კავშირი აქვს ნივთიერებების შერჩევით გამტარიანობის უნარი.ციტოპლაზმა არის გამჭირვალე, ოდნავ ბლანტი, წყლიანი. იგი შეიცავს მრავალ ორგანულ ნივთიერებებს,მინერალურ ნივთიერებებს,წყალს.ისინი ძირითადად უჯრედის სამარაგო საკვებ ნივთიერებერს წაროადგენენ.
 
ბირთვი-ბაქტერიულ უჯრედს მკვეთრად გამორჩეული ბირთვი არ გააჩნია,წლების მანძილზე ეს საკითხი პრობლემურ საკითხად რჩბოდა.ბაქტერიულ უჯრედს ცალკე გამოყოფილი ბირთვი არ გააჩნია,ხოლო უჯრედში არსებული ბირთვის ბუნება ძლიანძალიან რთულია.
 
ბაქტერიებს გააჩნიათ წამწამები და სპორები.სპორები მათი თავდაცვის საშუალებაა, ხოლო წამწამებით ისინი გადაადგილდებიან. ისინი პლოტოპლაზმური ძფებია და მიკროსკოპშიც ნათლად ჩანს,წამწამების კავშირი პლოტოპლაზმასთან არაა მტკიცე და მათი მოშორება შეიძლება,ამით უჯრედი არ წყვეტს არსებობას,მხოლოდ მოძრაობის უნარს კარგავს იგი.