ჩინური ენა: განსხვავება გადახედვებს შორის

საკუთრივ ჩინურში თანაარსებობს რიგი სიტყვებისა, რომლებიც ჩინურ ენას გამოხატავენ: <br>
* სიტყვა „ჯონგვენ“ Zhōngwén (中文) არის ჩინურის გამომხატველი საზოგადო ცნება, რომელიც გამოიყენება წერისას. რადგან წერილობითი ფორმა დიალექტებისაგან მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად დგას, ჩინური დიალექტების უმეტესობაც მას გამოიყენებს. <br>
* სიტყვა „ჰანჲუი“ Hànyǔ (漢語 / 汉语) გამოიზენებაგამოიყენება უმეტესწილად სასაუბრო ენის (მეტყველება) გამოსახატავად. მაგ.; წინადადებაში „მე ვსაუბრობ ჩინურად“ იტყვიან „ჰანჲუის“ და არა „ჯონგვენს“. <br>
** [[სიტყვა]] „ჰან“ (漢 / 汉 hàn) შეიცავს ჰან-ნაციონალობის აღმნიშვნელ ცნებასაც, რომელიც თავდაპირველად ჰან-[[ჩინელები|ჩინელთა]] ყველა დიალექტს მოიაზრებდა. სასაუბრო ენაზე „ჰანჲუი“ (Hànyǔ) აღნიშნავს სალიტერატურისალიტერატურო ჩინურ ენას, თუმცა ... <br>
* სალიტერატუროცნების „სალიტერატურო ჩინური ენის გამოსახატავადენა“ გამოსახატავად ჩინურში დამატებით სპეციალური ტერმინიც არსებობს, - 普通話 ''[Pǔtōnghuà]'' ფუთონღჳა .
 
== ზოგადი ცნობები ==