ჩინური ენა: განსხვავება გადახედვებს შორის

* სიტყვა „ჯონგვენ“ Zhōngwén (中文) არის ჩინურის გამომხატველი საზოგადო ცნება, რომელიც გამოიყენება წერისას. რადგან წერილობითი ფორმა დიალექტებისაგან მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად დგას, ჩინური დიალექტების უმეტესობაც მას გამოიყენებს. <br>
* სიტყვა „ჰანჲუი“ Hànyǔ (漢語 / 汉语) გამოიზენება უმეტესწილად სასაუბრო ენის (მეტყველება) გამოსახატავად. მაგ.; წინადადებაში „მე ვსაუბრობ ჩინურად“ იტყვიან ჰანჲუის და არა „ჯონგვენს“. <br>
* * [[სიტყვა]] ჰან„ჰან“ (漢 / 汉 hàn) შეიცავს ჰან-ნაციონალობის აღმნიშვნელ ცნებასაც, რომელიც თავდაპირველად ჰან-[[ჩინელები|ჩინელთა]] ყველა დიალექტს მოიაზრებდა. სასაუბრო ენაზე ჰანჲუი„ჰანჲუი“ (Hànyǔ) აღნიშნავს სალიტერატური ჩინურ ენას, თუმცა <br>
* სალიტერატურო ჩინური ენის გამოსახატავად გამოსახატავად ჩინურში სპეციალური ტერმინიც არსებობს, - 普通話 ''[Pǔtōnghuà]'' ფუთონღჳა .
 
== ზოგადი ცნობები ==