ქართული მითოლოგია: განსხვავება გადახედვებს შორის

==[[არმაზი ]]==
 
ქართლის უზენაესი წარმართული ღვთაებაწარმართულიღვთაება. <blockquote>
"ღმერთი ღმერთთა არმაზ..., ...ღმერთნი დიდნი, სოფლის მპყრობელნი, მზისა მომფენელნი, წჳიმისა მომცემელნი და ქუეყნისა ნაშობთა გამომზრდელნი..."<ref>[[ლეონტი მროველი]], ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა, წგნ.:ქართლის ცხოვრება, ტ.1, 1955, გვ. 106</ref>
</blockquote> .
ანონიმური მომხმარებელი