ვიკიპედია:გვერდის დაცვა: განსხვავება გადახედვებს შორის

რუსული ვერსიით შევცვალე
(ახალი გვერდი: {{ითარგმნება}} Administrators have the ability to protect pages so that they cannot be edited except by other ad...)
 
(რუსული ვერსიით შევცვალე)
{{ითარგმნება}}
 
[[Википедия:Администраторы|Администраторы]] [[Википедия|Википедии]] имеют возможность защищать статьи от правок, так что текст статьи останется видимым для всех, но исправить этот текст сможет только администратор. Администраторы также могут защитить статью от переименования и защитить изображение от перезаписи. Но эти возможности могут применяться администраторами лишь в ограниченном числе случаев.
[[Wikipedia:Administrators|Administrators]] have the ability to protect pages so that they cannot be edited except by other administrators. In addition, protected images cannot be overwritten. If necessary, pages can be protected just against [[WP:SEMI|anonymous and newly registered users]] or [[Wikipedia:How to rename (move) a page|moves]].
 
== Правила установления защиты ==
During an [[Wikipedia:Edit war|edit war]], do not ask for a page to be protected on a specific version or, if it has already been protected, reverted to some version other than the current one. Protection is '''not an endorsement of the current version'''. Instead, go to the talk page and attempt to resolve the dispute. Non-admins can propose changes to protected pages on the talk page.
=== Постоянная защита ===
Постоянная защита может применяться в следующих случаях:
* для защиты самых посещаемых страниц (например, для защиты [[Заглавная страница|заглавной страницы]]);
* для защиты целостности логотипов Википедии;
* для защиты текстов лицензий и авторских прав;
* для защиты пресс-релизов;
* для защиты системных и служебных страниц;
* для защиты часто используемых страниц в пространстве имён «MediaWiki»;
* для защиты страниц участников и обсуждения участников, если эти страницы часто подвергаются вандализму.
 
=== Временная защита ===
If a protected page is moved, the page will be protected at the new location, and the redirect will be unprotected at the page's original location.
Временная защита может применяться в следующих случаях:
* чтобы вызвать перерыв в войне правок;
* чтобы защитить статью или изображение, которое постоянно подвергается вандализму или подвергается правкам со стороны запрещённого (т. н. «заба́ненного») участника;
* чтобы защитить страницу от правок во время расследования возможной ошибки программного обеспечения [[MediaWiki]].
 
=== Частичная защита ===
==Uses==
''См. статью [[Википедия:Частичная защита страниц]].''
===Cascading protection is used for:===
*Very high visibility pages such as the [[Main Page]].
[[Wikipedia:Wikipedia Signpost/2007-01-15/Cascading protection|Cascading protection]] automatically '''full'''-protects any page (e.g., template or image) that is currently transcluded onto the protected page. Because of this, cascading ''semi''-protection should '''not''' be used under any circumstances, as it enables non-sysops to fully protect pages by trancluding them on cascading semi-protected pages [http://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=8796].
 
=== Ограничения по защите ===
===A permanent or semi-permanent full-protection is used for:===
Есть некоторые ограничения на установление защиты от правок:
*Protecting high visibility pages such as the [[Main Page]] from vandalism. This includes templates transcluded to these pages.
* администратор не должен защищать статью, если он сам был вовлечён в написание или в дискуссию по статье;
*Maintaining the integrity of the site's logo, press releases, and key copyright and license pages (for legal reasons).
* защита какой-либо версии статьи ''в принципе'' не должна выражать поддержку именно этой версии статьи;
*Protecting certain "system administration" pages. This includes many editorial templates, such as deletion notices and stub templates.
* страницы обсуждения вообще не должны подвергаться защите (ну разве что в самых чрезвычайных обстоятельствах).
*Protecting the MediaWiki namespace and pages transcluded to it. These pages affect the system interface for all users.
*Protecting deleted articles that are repeatedly created. See [[:Category:Protected deleted pages]] for more information.
 
=== Предложения по защите ===
===A temporary full-protection is used for:===
Участники, не являющиеся администраторами, могут выдвигать предложения по защите определённых страниц на специальной странице [[Википедия:Защищённые страницы]]. Там же вносятся предложения об изменении постоянно защищённых страниц и публикуются напоминания о снятии временной защиты.
*Enforcing a "cool down" period to stop an edit war.
*Preventing changes to a page while investigating a possible bug in the [[MediaWiki]] software.
*Allowing for history-only review during discussions on article restoration.
*Preventing abuse of the {{tl|unblock}} privilege or other disruption from a blocked user on their talk page while they are blocked.
 
== Отметка о защите страницы ==
===An important caveat===
Для того, чтобы показать, что страница была заблокирована и предложить участникам, которые захотят её отредактировать, сделать это путём аргументированного предложения изменений на странице обсуждения статьи, поместите над её текстом шаблон {{tl|protected}}. При частичной защите страницы используйте шаблон {{tl|sprotected}}. Для защиты важных шаблонов используйте шаблон {{tl|protected template}} (только внутри тега <nowiki><noinclude></noinclude></nowiki>, конечно).
* It is not appropriate to fully protect the day's [[Wikipedia:Featured article|Featured Article]] except in extraordinary cases. For a rationale of this, see [[Wikipedia:Main Page featured article protection]]. Other pages linked from the [[Main Page]] may be semi or fully protected if under attack, though more leeway should be given with these than with most articles. Reality has become a commodity.
 
==How==
#Do not edit or revert a temporarily protected page, except to add a protected page notice, a link to [[Wikipedia:Accuracy dispute]] or [[Wikipedia:NPOV dispute]], or a similar disclaimer about the current state of an article, unless there is widespread agreement that the page was protected in violation of these policies.
#: '''''Caveat:''''' In situations where '''obviously''' inaccurate or out-of-date information exists on a protected page, or new, major information comes to light, particularly in the case of an article relating to a current event, administrators may be permitted to update the article, as long as such edits are unrelated to the reason that the page was first protected. It is suggested that administrators use this privilege with great caution, and required that administrators doing so leave a note on the article's talk page, indicating the changes they made.
#Do not protect a page you are involved in an edit dispute over.
#Click the protect tab on the top of the page, set the appropriate options, and click "Confirm". Blocking only new and anonymous users is [[Wikipedia:semi-protection]].
#Add an appropriate [[:Category:Protection templates|protection template]] (e.g. '''<nowiki>{{</nowiki>[[Template:protected|protected]]}}''' or '''<nowiki>{{</nowiki>[[Template:vprotected|vprotected]]}}''' for vandalism) to the top of the temporarily protected page and make mention of the protection in the edit summary. If protecting a template, place the notice inside <nowiki><noinclude></noinclude></nowiki> tags so that it does not show up when the template is transcluded. Alternatively, the tag can go on the template's talk page.
#List pages you protect on [[Wikipedia:Protected page]]
#Consider encouraging a resolution between the disputing parties
#Remove <nowiki>{{protected}}</nowiki> from the top of an unprotected page and make mention of the removal in the edit summary
 
Admins should '''not''' protect pages in which they are involved, except in the case of [[Wikipedia:Vandalism|simple vandalism]] or libel issues against [[WP:BLP|living people]]. At any rate, semi-protection usually suffices in these cases. Involvement includes making substantive edits to the page (fixing vandalism does not count), or expressing opinions about the article on the talk page before the protection. Admin powers are not editor privileges &mdash; admins should only act as servants to the user community at large. If you are an admin and you want a page in an edit war in which you are somehow involved to be protected, you should [[WP:RFPP|request protection]] in the way a normal user would. Admins should avoid favouring one version of the article over another in general.
 
There is no need to protect personal css and js pages like user/monobook.css or user/cologneblue.js. Only the account associated with these pages and administrators are able to edit them.
 
== Editing protected pages ==
Edits to protected pages should be made with the full agreement of all parties involved in the dispute. In the following specific cases, an exception is made:
 
* Adding a {{tl|protected}} or {{tl|vprotected}} template
* Adding a link to [[Wikipedia:accuracy dispute]] or [[Wikipedia:NPOV dispute]], or a similar disclaimer about the current state of an article.
* Correcting spelling mistakes or typos.
 
Special caution is needed in editing permanently and semi-permanently protected pages. In nearly all cases, administrators should not make significant changes to pages protected for legal reasons. Because of their visibility and importance, most MediaWiki namespace pages should be approached with extreme caution and only by those who adequately understand the consequences of their changes.
 
Non-admins can request edits to a protected page with the {{tl|edit protected}} template.
 
== Page-move protection ==
Similar considerations apply to protecting a page against being moved only. Page move protection is appropriate in cases of frequent or on-going page-move vandalism, during a page name dispute, or to high visibility/risk pages which have no reason to be moved (this includes many project pages like [[Wikipedia:Articles for deletion]])
 
==Pages protected due to [[WP:OFFICE]] policy==
{{further|[[Wikipedia:Office Actions]]}}
Per [[User:Jimbo Wales|Jimbo Wales]], some articles may be protected by [[User:Danny|Danny]] due to copyright or libel issues (among others) against the Wikimedia Foundation. Danny has stated he will use his alias [[User:Dannyisme]] when acting in an official capacity for the Foundation.
 
;These protections should be left alone by all administrators unless explicitly told otherwise by someone from the Foundation
 
== List of protected pages ==
At present, a [[Wikipedia:List of protected pages|list of protected pages]] is maintained by [[User:VoABot]].
 
==Unprotecting==
With the exception of any pages tagged with the {{tl|office}} or {{tl|reset}} templates, any admin may unprotect any page after a reasonable period has lapsed, particularly if there is no discussion on the talk page. However, unless consensus has been reached, pages should not be unprotected soon after protection without prior consultation with the admin who first protected the page. This is particularly important in the case of controversial pages, where the conflict may start up again and the protecting admin may be in touch with the disputants. See [[Wikipedia:Wheel war]].
 
== User css/js ==
To stop other users from changing other Wikipedians' [[Cascading Style Sheets|css]]/[[JavaScript|js]] pages, they are automatically protected. They can only be edited by the user or an administrator.
 
==See also==
* [[Wikipedia:Requests for page protection|Requests for page protection]]
* [[Special:Log/protect|Protection log]]
* [[Wikipedia:List of protected pages]]
* [[Wikipedia:List of indefinitely protected pages]]
* [[Wikipedia:This page is protected]]
* [[Wikipedia:Semi-protection policy]]
* [[Wikipedia:High-risk templates]] (guideline)
* [[Wikipedia:Non-admin protection]], historical
* [[m:The Wrong Version]]
* [[m:Protected pages considered harmful]]
* [[m:edit wars]]
 
[[კატეგორია:ვიკიპედიის პოლიტიკა და სახელმძღვანელო]]
[[ko:위키백과:보호 문서]]
[[ms:Wikipedia:Polisi perlindungan]]
[[ru:Википедия:Правила защиты страниц]]
[[sv:Wikipedia:Skyddade sidor]]
[[tr:Vikipedi:Koruma politikası]]