წრფივი ალგებრა: განსხვავება გადახედვებს შორის

# ''x'' + ''y'' = ''y'' + ''x'' (შეკრების გადანაცვლებადობა)
# (''x'' + ''y'') + ''z'' = ''x'' + (''y'' + ''z'') (შეკრების ჯუფთებადობა)
# ''S''-ში არსებობს ელემენტი ''0'' ისეთი, რომ ''S''-ის ნებისმიერი ელემენტი ''x''-სათვის სამართლიანია ტოლობა ''x'' + 0 = ''x''
# ''S''-ის ნებისმიერი ელემენტი ''x''-სათვის არსებობს ''S''-ის ელემენტი ''y'', რომლისთვისაც ''x'' + ''y'' = ''0'';
# თუ ''x V''-ს ელემენტია, მაშინ 1''x''=''x'';
# თუ ''a'' და ''b'' ''F''-ის ელემენტებია, ''x'' კი — ''V''-ს ელემენტი, მაშინ (''ab'')''x''=''a''(''bx'');
20

რედაქტირება