საქართველოს საფეხბურთო თასი 2006-2007: განსხვავება გადახედვებს შორის

|-
!width=185|გუნდი
!width=20|{{აღნიშვნა|თ|თამაშიჩატარებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|მ|მოგებამოგებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|ფ|ფრეფრედ დამთავრებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|წ|წაგებაწაგებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გტ|გატანილი გოლების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გშ|გაშვებული გოლების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გს|გატანილიგატანილ და გაშვებულიგაშვებულ გოლებისგოლთა რაოდენობების სხვაობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|ქ|ქულა}}
|- align=center bgcolor=8888ff
|-
!width=185|გუნდი
!width=20|{{აღნიშვნა|თ|თამაშიჩატარებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|მ|მოგებამოგებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|ფ|ფრეფრედ დამთავრებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|წ|წაგებაწაგებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გტ|გატანილი გოლების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გშ|გაშვებული გოლების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გს|გატანილიგატანილ და გაშვებულიგაშვებულ გოლებისგოლთა რაოდენობების სხვაობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|ქ|ქულა}}
|- align=center bgcolor=8888ff
|-
!width=185|გუნდი
!width=20|{{აღნიშვნა|თ|თამაშიჩატარებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|მ|მოგებამოგებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|ფ|ფრეფრედ დამთავრებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|წ|წაგებაწაგებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გტ|გატანილი გოლების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გშ|გაშვებული გოლების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გს|გატანილიგატანილ და გაშვებულიგაშვებულ გოლებისგოლთა რაოდენობების სხვაობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|ქ|ქულა}}
|- align=center bgcolor=8888ff
|-
!width=185|გუნდი
!width=20|{{აღნიშვნა|თ|თამაშიჩატარებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|მ|მოგებამოგებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|ფ|ფრეფრედ დამთავრებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|წ|წაგებაწაგებული თამაშების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გტ|გატანილი გოლების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გშ|გაშვებული გოლების რაოდენობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|გს|გატანილიგატანილ და გაშვებულიგაშვებულ გოლებისგოლთა რაოდენობების სხვაობა}}
!width=20|{{აღნიშვნა|ქ|ქულა}}
|- align=center bgcolor=8888ff