ფიზიკური კოსმოლოგია: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
[შეუმოწმებელი ვერსია][შეუმოწმებელი ვერსია]
No edit summary
No edit summary
:<math>\frac {R_t^{''}}{R} = - \frac {4\pi G(\rho+\frac{3P}{c^2}) }{3}+\frac {\lambda c^2}{3}</math> (1)
:<math>\frac {1}{2}(\frac {R_t^{'}}{R})^2 - \frac {4\pi G\rho}{3} = - \frac {kc^2}{2R^2}+\frac {\lambda c^2}{3}</math> (2)
აქ შტრიხები R – ის თავზე და t ინდექსი აღნიშნავენ გაწარმოებას დროის მიხედვით ორჯერ და ერთხელ შესაბამისად.λ კოსმოლოგიური მუდმივაა, რომელიც [[ვაკუუმი|ვაკუუმის]] [[გრავიტაცია|გრავიტაციას]] აღწერს. <math>\frac {R_t^{'}}{R})</math> სიდიდე ათვლის სისტემაში წრფივი მასშტაბების ფარდობითი ცვლილების სიჩქარეს განსაზღვრავს; ეს სიდიდე <math>H</math> ასოთი აღინიშნება, მას [[ჰაბლის მუდმივა]] ეწოდება. (1)და(2) განტოლებებიდან შემდეგი თანაფარდობა გამომდინარეობს:
აქ
:<math>P_t^{'} + \frac{3R_t^{'}(\rho + \frac {P}{c^2})}{R} = 0</math> (3)
ეს განტოლება გრავიტაციის გამო სამყაროს გაფართოვების ტემპის შენელებას აღწერს. მასში გათვალისწინებულია, რომ მიზიდულობა ნივთიერების წნევითაც იქმნება. ვინაიდან ერთგვაროვან სამყაროში წნევის [[გრადიენტი]] არ არსებობს, ადგილი არ აქვს ჰიდროდინამიკულ ძალებს, რომლებიც წნევათა სხვაობითაა გამოწვეული და რომლებიც ნივთიერების მოძრაობაზე გავლენას ახდენენ. წნევა მხოლოდ მიზიდვაში ვლინდება. (1)და (2)განტოლებათა ამოსახსნელად უნდა ვიცოდეთ კავშირი წნევასა და სიმკვრივეს შორის (ნივთიერების [[მდგომარეობის განტოლება]]).სამყაროს ევოლუციის სხვადასხვა ეტაპებზე ეს დამოკიდებულება სხვადასხვაა.თანამედროვე სამყაროში [[კოსმოლოგიური მუდმივა]]λ = 0, ან იმდენად მცირეა, რომ (3)და(4)განტოლებებში ის შეიძლება უგულებელვყოთ.
 
 
 
160

რედაქტირება