ტრანსნაციონალიზაცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
{{ვიკი}}
ცვლილებები ადამიანის ისტორიაში, ახდენს ზეგავლენას თვითაღწერის და უკვე არსებული ფასუელობების რევიზიაზე([[რევიზია|რევიზიაზე]]). ისტორიული ცვლილებების ეპიცენტრი( [[ეპიცენტრი]]) ისტორიული ცვლილებებისა, ეფუძნება ძირითადად -- მათ შორის ბუნებრივი კატასტროფები ან რევოლუციები, რომლებიც უკვე არსებული ძალაუფლების ან საზოგადოების([[საზოგადოება|საზოგადოების]]) რე-კლასიფიკაციის სახით გამოიხატება -- უკვე არსებულ კოლექტიური თვით-თვითაღქმისა და უცხოაღქმისუცხოს აღქმის ნიმუშს([[ნიმუში|ნიმუშებს]]), ასევე ფუნდამენტალურ([[ფუნდამენტალიზმი|ფუნდამენტალური]]) ფასეულობების ძირითად ცვლილებებს. ადამიანთა ქმედება თუ მოქმედება, დამოკიდებულია უკვე არსებულ რეალობაზე([[რეალობა|რეალობაზე]]). ვილიამ ი. თომას-ის თეორემის მიხედვით "თუროდესაც ადამიანი აფასებს სიტუაციებს რეალურად, იგი რეალურად აფასებს შედეგებს".
 
"გლობალიზაცია"([[გლობალიზაცია]]) და "11. სექტემბერი"([[11 სექტემბრის ტერაქტი]]) არის დღესდღეობით დედამიწაზე ალბათ ყველასათვის ისეთივე ცნობილი როგორც კოკა-კოლა([[კოკა-კოლა]]), მაკდონალდსი([[მაკდონალდსი]]) ან მაიკროსოფტი([[მაიკროსოფტი]]). ტერმინების განმარტებათა გლობალიზაციის პროცესში, რომელშიც მილიარდზე მეტი ადამიანისთვის, სულ მცირე მათი მსოფლიო გადაადგილების ჰორიზონტი([[ჰორიზონტი]]) მოსჩანს, არის ერთ-ერთი შედეგი ეპოქალური([[ეპოქა (გეოლოგია)|ეპოქალური]]) ცვლილებებისა. ვითარდება საზღვრებს მიღმა ეგრეთ წოდებული "გლობალური სიმბოლების სისტემა", რომელსაც მსოფლიო მოსახლეობის თვითაღქმასა თუ "უცხო"-ს შეფასებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს.
 
ტრანსნაციონალიზმი და ტრანსნაციონალიზაცია ბოლო წლებში განვითარდა, სოციოლოგიაში([[სოციოლოგია|სოციოლოგიაში]]) იგი ჰპოვებს მნიშვნელოვან ნაწილს და იკვლევს ადამიანების (ასევე ტრანსნაციონალურიმაგ. საზოგადოების([[ტრანსნაციონალური კომპანია|ტრანსნაციონალური საზოგადოების]])) ქმედებებს (და არა სახელმწიფო ქმედებებს, მიუხედავად იმისა რომარის თუ არა ადამიანების ქმედებები ასევემოქმედება სახელმწიფოს მიერ იყოს გამოწვეული) საზღვრებს გარეთ. ამ ტერმინში იგულისხმება მუდმივი, მასიური თუ სტრუქტურული([[სტრუქტურა|სტრუქტურული]]) ან ინსტიტუციონალიზირებული ურთიერთობები, რომლებიც არსებობენ უკვე არსებული ეროვნებების (ნაციონალური სახელმწიფოები) საზღვრებს გარეთ. ტრანსნაციონალიზაცია ისოტირიულად არ არის სრულიად ახალი ტერმინი, იგი ყოველდღიურად იძენს მეტ მნიშვნელობას ტვირთების თუ ადამიანების, ან ინფორმაციების გადაადგილებაში. ტრანსნაციონალიზაცია არის სოციოლოგიის კვლევის საგანი, რომელიც არ უნდა იქნეს გაგებული როგორც თეორიულ-ანალიტიკური პროექტი ან თეორიული პროგრამა.
 
 
5

რედაქტირება