ტრანსნაციონალიზაცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
ტრანსნაციონალიზმი და ტრანსნაციონალიზაცია ბოლო წლებში განვითარდა, სოციოლოგიაში([[სოციოლოგია]])იგი ჰპოვებს მნიშვნელოვან ნაწილს და იკვლევს ადამიანების (ასევე ტრანსნაციონალური საზოგადოების([[ტრანსნაციონალური კომპანია]])) ქმედებებს (და არა სახელმწიფო ქმედებებს, მიუხედავად იმისა რომ ადამიანების ქმედებები ასევე სახელმწიფოს მიერ იყოს გამოწვეული) საზღვრებს გარეთ. ამ ტერმინში იგულისხმება მუდმივი, მასიური თუ სტრუქტურული([[სტრუქტურა]]) ან ინსტიტუციონალიზირებული ურთიერთობები, რომლებიც არსებობენ უკვე არსებული ეროვნებების (ნაციონალური სახელმწიფოები) საზღვრებს გარეთ. ტრანსნაციონალიზაცია ისოტირიულად არ არის სრულიად ახალი ტერმინი, იგი ყოველდღიურად იძენს მეტ მნიშვნელობას ტვირთების თუ ადამიანების, ან ინფორმაციების გადაადგილებაში. ტრანსნაციონალიზაცია არის სოციოლოგიის კვლევის საგანი, რომელიც არ უნდა იქნეს გაგებული როგორც თეორიულ-ანალიტიკური პროექტი ან თეორიული პროგრამა.
 
'''ლიტერატურა'''
 
===== '''ლიტერატურა''' =====
 
<references/>
ლუდგერ პრისი, სოციალური სამყაროს ტრანსნაციონალიზაცია, სუჰრკამპ, 2008
 
 
[[de:Transnationalismus]]
 
[[es:Empresa multinacional]]
ანონიმური მომხმარებელი